Atria Oyj / Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja lihanleikkuutoiminnot

Päivämäärä

28.10.2013

Diaarinumero

436/KKV14.00.10/2013

Osapuolet

Atria Oyj / Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin hankinta-, teurastus- ja lihanleikkuutoiminnot

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on 27.9.2013 ilmoitettu järjestely, jossa Atria Oyj on tehnyt esisopimuksen Saarioinen Oy:n naudan, sian ja broilerin lihanhankinta-, teurastus- ja lihanleikkuutoimintojen ostamisesta. Kaupassa Atrialle siirtyy Saarioisten broilerituotannon koneet ja laitteet sekä Kangasalan Sahalahdella sijaitseva broilerituotantoon liittyvä rakennus ja tontti. Myös Jyväbroiler-tuotemerkki siirtyy Atrian omistukseen. Lisäksi Atrialle siirtyy Saarioisten Jyväskylän teurastamon koneet ja laitteet. Kaupan yhteydessä Atria ja Saarioinen tekevät yhteistyösopimuksen koskien lihan toimituksia Atrialta Saarioiselle. Atria on pyytänyt KKV:lta sopimuksesta liitännäisrajoitusarvioinnin.

Tässä päätöksessä esitetyt KKV:n kannanotot ovat alustavia, eivätkä ne myöskään muodosta tyhjentävää luetteloa mahdollisista kilpailuongelmista. Tässä päätöksessä ei ole tarvetta ottaa lopullista kantaa relevanttien hyödykemarkkinoiden tai maantieteellisten markkinoiden määrittelyyn.

Alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia markkinoilla. Tästä syystä on tarpeen selvittää täsmällisemmin relevanttien markkinoiden määrittelyä ja yrityskaupan kilpailuvaikutuksia näillä markkinoilla. Asiassa on aiheellista tutkia yrityskaupan kilpailuvaikutuksia yksityiskohtaisesti jatkoselvityksessä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.