Sentica Partners Oy / Silta Oy

Päivämäärä

8.6.2012

Diaarinumero

445/14.00.10/2012

Osapuolet

Sentica Partners Oy / Silta Oy

Asiaselostus

Sentica Partners Oy (”Sentica”) on 28.5.2012 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailulain 4 luvun säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa sen yritysryhmään kuuluva Senhold 4 Oy hankkii koko Silta Oy:n osakekannan.

Sentica on kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Silta on markkinajohtaja palkkahallinnon ulkoistuspalveluissa Suomessa. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluu monipuolinen valikoima palkkahallinnon palveluita sekä niihin liittyviä neuvonantopalveluita. Sillan liikevaihto vuonna 2011 oli noin 26 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 300 HR‐alan osaajaa neljällä eri paikkakunnalla.

Suurin osa Sillan liikevaihdosta tulee ulkoistettujen palkkapalvelujen tarjoamisesta. Lisäksi Silta tarjoaa palkanlaskentaan liittyvää konsultointia sekä taloushallinnon palveluita. Ilmoittaja on arvioinut ulkoistettujen palkkapalvelujen markkinoiden kooksi Suomessa vuonna 2011 noin 120–150 miljoonaa euroa käsittäen noin 8–10 miljoonan palkkalaskelman laatimisen. Ilmoittaja on arvioinut Sillan markkinaosuudeksi ulkoistettujen palkkapalvelujen markkinoilla 10–20 %. Markkinoilla toimii myös lukuisia muita kilpailijoita. Ilmoittajan mukaan Sentican portfolioyhtiöt eivät merkittävissä määrin toimi Sillan kanssa samoilla markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sentica Partners Oy hankkii Silta Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto, puhelin 029 505 3346, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.