Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.5.2009

Diaarinumero

457/14.00.10/09

Osapuolet

Hankkija MW Finland Oy / Toyota Autotalot Oy:n Helsingin Itäkeskuksen liiketoiminta

Dnro 457/14.00.10/09, 15.5.2009

Asia

MW Finland Oy on ilmoittanut 5.5.2009 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii Toyota Autotalot Oy:n Helsingin Itäkeskuksen liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Hankkija MW Finland Oy kuuluu MetroAuto Group -konserniin, jonka toimiala on autojen vähittäismyynti sekä varaosien maahantuonti ja kauppa, autojen korjaus, vuokraus ja leasing-toiminta. Konsernin varsinaista liiketoimintaa harjoittaa Suomessa MetroAuto Oy, jolla on pääkaupunkiseudulla toimipisteitä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Lisäksi yhtiöllä on toimipisteitä Tampereella ja Turussa. MetroAuto-konserni edustaa Suomessa seuraavia automerkkejä: Opel, Saab, Chevrolet, Cadillac, Corvette, Skoda ja Subaru. Tämän lisäksi konserninyhtiöt toimivat merkkihuoltona BMW-, MINI-, Hyundai-, Volkswagen ja Seat-merkkisille autoille.

Hankinnan kohde kuuluu Toyota -yhtiöihin ja on Toyota Motor Corporation-konserniin kuuluva liike, joka harjoittaa pääasiassa Toyota-merkkisten henkilöja hyötyajoneuvojen sekä niiden varaosien ja varusteiden vähittäiskauppaa sekä huoltotoimintaa Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevassa toimipisteessä. Tämän toimipisteen myyminen on osa Toyota Autotalot Oy:n pääkaupunkiseudun vähittäismyynnin uudelleenjärjestelyä. Hankinnan kohde on yksi 59:stä Suomessa toimivasta Toyota-jällenmyyntipisteestä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

MetroAuto -konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2008 oli noin 451,5 miljoonaa euroa. Tästä [150 -200][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli noin [40 -50] miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolten toiminta markkinoilla ja markkinoiden koko

Hyötyajoneuvojen Suomen myynnistä osapuolten yhteenlaskettu osuus vuonna 2008 oli noin [1 – 5] % ja pääkaupunkiseudun myynnistä noin [5 – 10] %. Käytettyjen henkilöajoneuvojen osalta ostajan markkinaosuus Suomessa oli alle [0 – 3] % ja pääkaupunkiseudulla noin [0 – 3] %. Käytettyjen hyötyajoneuvojen osalta vastaavat luvut olivat sekä Suomessa että pääkaupunkiseudulla alle [0 – 3] %. Ilmoittaja arvioi, että henkilö- ja hyötyautojen huolto- ja korjaamotoiminnan markkinaosuus on pienempi kuin automyynnissä, koska huolto- ja korjaamotoiminta koko maassa on jakaantunut myös muille kuin maahantuojien valtuuttamille korjaamoille.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa MW Finland Oy hankkii Toyota Autotalot Oy:n Helsingin Itäkeskuksen toimipisteen liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.