CapMan Buyout IX Fund A L.P. / Havator Group Oy

Päivämäärä

25.5.2010

Diaarinumero

466/14.00.10/2010

Osapuolet

CapMan Buyout IX Fund A L.P. / Havator Group Oy

CapMan Buyout IX Fund A L.P. (”CMBO”) on 7.5.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Havator Group Oy:ssä (”Havator”).

CMBO on CapMan Oyj:n hallinnoima pääomarahasto. Havator on nosturipalveluita, henkilönostinten vuokrauspalveluita, satamanosturipalveluita, asennuspalveluita sekä erikoisraskaita kuljetuspalveluita tarjoava konserni. Havator Group toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Baltian maissa.

CapManilla tai sen yritys ryhmään kuuluvilla yhtiöillä ei ole ilmoittajan mukaan aikaisempia sijoituksia Havatorin harjoittamilla liiketoiminta-alueilla Suomessa. Havatorin markkinaosuus on ilmoittajan mukaan Suomen markkinoilla kaikissa segmenteissä alle 10 %. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Buyout IX Fund A L.P. hankkii yksinomaisen määräysvallan Havator Group Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.