Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.6.2008

Diaarinumero

490/81/2008

Osapuolet

Tokmanni Oy / Pick-Import Finland Oy Ltd

Asian vireilletulo

Tokmanni Oy (”Tokmanni”) on 30.5.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Pick-Import Finland Oy Ltd:ssä (”Pick-Import”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tokmanni harjoittaa päivittäistavaroiden eli erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa. Tokmanni-konserni on valtakunnallinen halpakauppaketju, johon kuuluu 135 myymälää 7 eri liikemerkin alla; Tokmanni, Tarjoustalo, Vapaa Valinta, Robinhood, Maxi-Makasiini, Maxi Kodintukku ja Säästöpörssi. Tokmanni kuuluu CapMan-yritysryhmään. CapManin portfolioon ei kuulu elintarvikkeiden ja erikoistavaroiden vähittäismyyntiä harjoittavia yrityksiä Suomessa lukuun ottamatta Finlayson & Co Oy:tä ja Finlayson Oy:tä, joilla on yhteensä viisi Finlayson-tuotteisiin erikoistunutta myymälää Helsingissä, Turussa ja Lempäälän Ideaparkissa sekä tehtaanmyymälä Tampereella, Forssassa, Heinolassa, Ikaalisissa ja Turussa.

Pick-Import harjoittaa päivittäistavaroiden eli erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden hankintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tokmanni kuuluu CapMan-yritysryhmään, jonka maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2007 oli [yli 2][1] miljardia euroa. CapManin kilpailuoikeudellisesta liikevaihdosta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Pick-Importin kilpailuoikeudellinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 56 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Tokmanni ja Pick-Import toimivat päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla hankkien erikoistavaroita ja elintarvikkeita myytäväksi markettityyppisissä vähittäismyymälöissä (käsittäen tavaratalot, erilaiset marketit ja ns. halpakaupat ja
-hallit). Pick-Import ei toimi päivittäistavaroiden vähittäiskaupassa, vaan myy hankkimansa tuotteet tukkuerissä pääasiassa osakkeenomistajilleen. Ilmoittajan käsityksen mukaan samalla hankintamarkkinalla ns. halpakauppayhtiöiden ohella toimivat muun muassa Suomen suurimpien vähittäiskaupan keskusliikkeiden hankintaorganisaatiot. Ilmoittajan mukaan nämä kilpailevat suoraan samoista hankinnoista kuin Tokmanni ja muut Suomessa halpakauppaliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt. Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden hankintamarkkinat ovat pääasiassa maailmanlaajuiset. Joidenkin tuotteiden osalta, etenkin elintarvikkeiden tuoretuotteissa, hankintamarkkinat voivat poikkeuksellisesti olla maantieteelliseltä laajuudeltaan kapeammat.

Ilmoittajan mukaan Suomen erikoistavaroiden hankintamarkkinoiden koko vuonna 2007 oli [9–10] miljardia euroa ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus kyseisellä markkinalla oli [alle 5] %. Kapeimmalla mahdollisella hankintamarkkinoiden alasegmentillä markkinoita voitaisiin ilmoittajan mukaan mahdollisesti tarkastella ns. erikoistavaroiden halpakauppatoiminnan osalta, jonka koko Suomessa on noin [0,9–1,2] miljardia euroa. Kyseisellä alasegmentillä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on noin [35–45] %. Tämä ei ilmoittajan näkemyksen mukaan kuitenkaan ole oikea tapa määritellä relevantit markkinat, koska samoja tuotteita hankkivat myös esimerkiksi kaupan keskusliikkeet.

Ilmoittajan mukaan Suomen elintarvikkeiden hankintamarkkinoiden koko vuonna 2007 oli [6–7] miljardia euroa ja yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla oli [alle 5] %. Kapeimmalla mahdollisella hankintamarkkinoiden alasegmentillä markkinoita voitaisiin ilmoittajan mukaan mahdollisesti tarkastella ns. elintarvikkeiden halpakauppatoiminnan osalta, jonka koko Suomessa on noin [0,9–1,2] miljardia euroa. Kyseisellä alasegmentillä osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on noin [5–10] %. Tämä ei ilmoittajan näkemyksen mukaan kuitenkaan ole oikea tapa määritellä relevantit markkinat, koska samoja tuotteita hankkivat myös esimerkiksi kaupan keskusliikkeet.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tokmanni Oy hankkii määräysvallan Pick-Import Finland Oy Ltd:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.