Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja EM Group Oy / European Batteries Oy

Päivämäärä

20.6.2011

Diaarinumero

492/14.00.10/2011

Osapuolet

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja EM Group Oy / European Batteries Oy

Asian vireilletulo

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Fennia (”Eläke-Fennia”), Suomen Teollisuussijoitus Oy (”Teollisuussijoitus ”) ja EM Group Oy (”EMG”) ovat ilmoittaneet 7.6.2011 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa ne hankkivat yhteisen määräysvallan European Batteries Oy:ssä (”European Batteries”).

Eläke-Fennia on keskinäinen työeläkeyhtiö, joka huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta. Teollisuussijoitus on valtion omistama pääomasijoitusyhtiö. EMG on suomalainen perheyritys, joka kehittää ja omistaa teollisuutta ja kiinteistöjä. European Batteries on ladattavia lithium-ioni -teknologiaan perustuvia akkujärjestelmiä ja moduuleita valmistava tuotekehitysvaiheen start-up -yritys.

Ilmoittajien mukaan Eläke-Fennialla, Teollisuussijoituksella tai EMG:llä tai niiden yritysryhmiin kuuluvilla yrityksillä ei ole aikaisempia sijoituksia European Batteriesin liiketoiminta-alueilla Suomessa. Vuonna 2010 European Batteriesin markkinaosuus oli alle 5 % lithium-ioni -teknologiaan perustuvien akkujärjestelmien ja moduulien markkinoilla. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja EM Group Oy hankkivat yhteisen määräysvallan European Batteries Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto.