Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

9.2.2004

Diaarinumero

50/81/2004

Osapuolet

Finnvass Acquisitions Oy / Vaasan & Vaasan Oy

Asian vireilletulo

FinnVass Acquisitions Oy (jäljempänä FinnVass) on 30.1.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Vaasan & Vaasan Oy:ssä (jäljempänänä Vaasan & Vaasan).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

FinnVass on suomalainen holding-yhtiö, jonka omistaa toinen suomalainen holding-yhtiö. Näillä yhtiöillä ei ole muuta liiketoimintaa. Kaikissa holding-yhtiöissä määräysvaltaa käyttää luxemburgilainen osakeyhtiö, joka on kokonaisuudessaan kahden yksityishenkilön omistuksessa ja määräysvallassa.

Vaasan & Vaasan on tuoreen leivän ja muiden leipomotuotteiden valmistaja. Vaasan & Vaasanin valmistamia ja myymiä tuoreita leipiä ovat erilaiset vaaleat leivät, ruisleivät ja sämpylät. Muut leipomotuotteet jakautuvat mureisiin leipiin, pakasteisiin ja kahvileipiin. Vaasan & Vaasanilla on toimipisteitä Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ruotsissa. Vaasan & Vaasanin tuotemerkkejä ovat muun muassa Vaasan ruispalat, Kotiuunin ja Ryemax.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

FinnVass-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin […][1] euroa. Vaasan & Vaasanin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 260 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan FinnVassin yritysryhmään ei kuulu leipomosektorilla toimivia yrityksiä. Ilmoittaja on antanut leipomosektorin markkinatietoja jaoteltuna tuoreisiin leipiin, mureisiin leipiin, pakastettuihin leipomotuotteisiin ja kahvileipiin. Ilmoittaja on arvioinut tuoreiden leipien myynnin arvon Suomessa olevan noin [500–600] miljoonaa euroa ja Vaasan & Vaasanin osuuden tästä myynnistä olevan noin [20–40] %. Ilmoittajan mukaan pakastettujen leipomotuotteiden myynnin arvo Suomessa on noin [50–100] miljoonaa euroa, josta Vaasan & Vaasanin osuus on noin [20–40] %. Mureiden leipien noin [20–60] miljoonan euron markkinoista ilmoittaja arvioi Vaasan & Vaasanin osuudeksi noin [40–60] % ja kahvileipien noin [100–150] miljoonan euron markkinoista Vaasan & Vaasanin osuudeksi noin [10–30] %. Ilmoittajan mukaan kaikilla edellä mainituilla markkinoilla on lukuisia muita toimijoita, kuten esimerkiksi Oy Karl Fazer Ab / Fazer Leipomot.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa FinnVass Acquisitions Oy hankkii määräysvallan Vaasan & Vaasan Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.