Osuuskauppa Hämeenmaa / Lammin Osuuskauppa

Päivämäärä

27.5.2010

Diaarinumero

504/14.00.10/2010

Osapuolet

Osuuskauppa Hämeenmaa / Lammin Osuuskauppa

Tiivistelmä

Osuuskauppa Hämeenmaa / Lammin Osuuskauppa

Kilpailuvirastolle on 14.5.2010 ilmoitettu kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestely,jossa Lammin Osuuskauppa sulautuu Hämeenmaan Osuuskauppaan.

Osuuskauppa Hämeenmaa on alueosuuskauppa, joka harjoittaa päivittäis- ja käyttötavarakauppaa, puutarha-, sisustamis- ja rakentamistuotteiden kauppaa sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa Kanta- ja Päijät-Hämeessä 23 kunnan alueella. Lisäksi Osuuskauppa Hämeenmaa harjoittaa ajoneuvojen kauppaa sekä ravintolatoimintaa. Lammin Osuuskauppa on paikallisosuuskauppa, joka harjoittaa päivittäistavara-, käyttö tavara- sekä liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa ja majoitustoimintaa Lammin, Hämeenkosken ja Tuuloksen alueilla.[1] Lisäksi Lammin Osuuskaupalla on ravintolatoimintaa. Molemmat osuuskaupat kuuluvat S-ryhmään.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lammin Osuuskauppa sulautuu Hämeenmaan Osuuskauppaan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


[1] Lammin ja Tuuloksen kunnat ovat yhdistyneet Hämeenlinnaan 1.1.2009.