Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

28.1.2000

Diaarinumero

52/81/2000

Osapuolet

Ruokamarkkinat Oy / T:mi Seppo Murtovaara, Kuusamon Säästö-Rabatti

Asian vireilletulo

Ruokamarkkinat Oy (Ruokamarkkinat) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 18.1.2000 hankkivansa T:mi Seppo Murtovaaralta Kuusamossa sijaitsevan Säästö-Rabatti-nimisen päivittäistavarakaupan liiketoiminnan.

Ruokamarkkinat on osa Wihuri-konsernia. Hankkijan yritysryhmän liikevaihto, noin 6,6 mrd mk, koostuu Wihuri-konsernin vuoden 1998 liikevaihdosta, johon on lisätty tilinpäätöksen jälkeen hankittujen yritysten liikevaihdot. Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 7 mmk. Tähän on lisättävä hankkijan samalla toimialalla tekemät yrityskaupat ns. kahden vuoden säännön perusteella. Wihuri on tehnyt ko. aikana useita päivittäistavarakaupan alan yritysostoja, joista pelkästään Sesto-liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 800 mmk. Tällöin yrityskauppavalvonnan liikevaihtorajat ylittyvät ja kun kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ratkaisu ja sen perustelut

Wihuri on kansainvälisesti toimiva monialayritys, jonka neljä päätoimialatyhmää ovat päivittäistavarat, pakkausteollisuus, tekninen kauppa ja erityistoimialat (urheilutarvikkeet ja lentotoiminta). Päivittäistavararyhmässä Wihuri Oy Aarnio toimii tukku- ja pikatukkumarkkinoilla (Metro-pikatukut) ja Ruokamarkkinat vähittäiskaupassa. Tukkutoiminnan osana Wihuri toimii Tarmo-lähikauppojen tukkuliikkeenä. Wihuri on myös valtakunnallisen Tukospar-tukkuliikkeen suurin omistaja ja käyttää siinä muiden omistajien kanssa yhteistä määräysvaltaa. Ruokamarkkinat harjoittaa vähittäiskauppaa lähikauppamaisten Ruokavarastojen ja Eurospar-suurmyymälöiden sekä Sesto-myymälöiden puitteissa. Ruokavarastojen painopistealueet ovat Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Satakunta, Häme ja Uusimaa. Lisäksi myymälöitä on Rovaniemellä Kouvolassa ja Etelä-Karjalassa.

Ilmoittajan mukaan valtakunnalliset päivittäistavaran vähittäismarkkinat ovat noin 57 mrd mk, joista keskittymällä on yhteensä vain muutaman prosentin markkinaosuus. Paikallisilla Kuusamon päivittäistavaramarkkinoilla ostetulla liiketoiminnalla on noin 3,5 %:n markkinaosuus. Liiketoiminnan ostajalla ei ole ennestään osuutta Kuusamon päivittäistavaramarkkinoilla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden olennaisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.