Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.6.2009

Diaarinumero

551/14.00.10/2009

Osapuolet

Metroauto Oy / Inchcape Motors Finland Oy:n Turun ja Tampereen Mazda-, Land Rover- ja Jaguar -merkkisiä ajoneuvoja koskeva liiketoiminta

Tiivistelmä

1 Asia

Yrityskaupan hyväksyminen; Metroauto Oy / Inchcape Motors Finland Oy:n Turun ja Tampereen Mazda-, Land Rover- ja Jaguar -merkkisiä ajoneuvoja koskeva liiketoiminta

2 Asian vireilletulo

Metroauto Oy on 8.6.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Inchcape Motors Finland Oy:n Turun ja Tampereen Mazda-, Land Rover- ja Jaguar -merkkisten henkilö- ja hyötyajoneuvoja koskevan liiketoiminnan.

3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Metroauto Oy on Metroauto Group Oy:n täysin omistama tytäryhtiö. Metroauto Oy harjoittaa moottoriajoneuvojen vähittäiskauppaa ja huoltopalvelua Suomessa ja Ruotsissa. Metroauto-konsernin toimialana on autojen vähittäismyynti sekä varaosien maahantuonti ja kauppa, autojen korjaus, vuokraus ja leasingtoiminta. Metroauto-konserni toimii Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Tukholmassa ja Göteborgissa. Konsernin emoyhtiö on Metroauto Group Oy. Metroauto-konserni edustaa Suomessa seuraavia automerkkejä: Opel, Saab, Chevrolet, Cadillac, Corvette, Skoda, ja Subaru. Näiden lisäksi konsernin yhtiöt toimivat merkkihuoltona BMW-, MINI-, Hyundai-, Volkswagen ja Seat-merkkisille autoille.

Kaupan kohteena on Mazda-, Land Rover- ja Jaguar-merkkisten henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen sekä niiden varaosien ja varusteiden vähittäiskauppa- ja huoltohiiketoiminnot Turussa ja Tampereella.

4 Kilpailuoikeudellinen arviointi

Metroauto Oy:n yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2008 oli [yli 450][1] miljoonaa euroa, josta [yli 160] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Siirtyvän liiketoiminnan arvo vuonna 2008 oli noin [30–501 miljoonaa euroa, joka kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantteina tuotemarkkinoina voidaan pitää henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen vähittäismyyntimarkkinoita, niiden jälkimarkkinapalvelumarkkinoita eli huolto- ja korjaustoimintaa sekä käytettyjen ajoneuvojen myyntimarkkinoita. Ilmoittajan mukaan relevantteja maantieteellisiä markkinoita voidaan arvioida uusien ja käytettyjen autojen vähittäismyynnin osalta valtakunnallisesti ja huolto- ja korjaamotoiminnan osalta alueellisesti. Ilmoittajan mukaan Metroauto Oy:n ja kaupan kohteen toiminnat ovat vain vähäisessä määrin päällekkäisiä Suomen kokonaismarkkinoilla. Ilmoittajan mukaan henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen vähittäismyynnin kokonaismarkkinan arvo Suomessa vuonna 2008 oli 7 800 miljoonaa euroa ja huolto- ja korjaustoiminnan kokonaismarkkinan arvo 3 600 miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan vuonna 2008 osapuolten yhteenlaskettu Suomen laajuinen markkinaosuus uusien henkilöautojen vähittäismyynnistä oli noin [2–4] %, Turussa noin [2–4] % ja Tampereella noin [6–8] %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2008 kaikista Suomessa myydyistä käytetyistä henkilöautoista oli ilmoittajan mukaan noin [0,5–2] %, Turussa noin [0,5–1,5] % ja Tampereella noin [4–5] %. Metroauto Oy:n Suomen laajuinen sekä alueellinen markkinaosuus uusien ja käytettyjen hyötyajoneuvojen vähittäismyynnissä oli vuonna 2008 alle [9–12] %. Hankinnan kohteen markkinaosuus sekä uusien että käytettyjen hyötyajoneuvojen markkinoilla on ollut vähäistä. Huolto-, korjaamo- ja varaosapalveluissa osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus sekä Suomen laajuisesti, että Turussa ja Tampereella vuonna 2008 oli ilmoittajan mukaan pienempi kuin automyynnissä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi päätellä, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

5 Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Metroauto Oy hankkii Inchcape Motors Finland Oy:n Turun ja Tampereen Mazda-, Land Rover- ja Jaguar-merkkisten henkilöja hyötyajoneuvoja koskevan liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

6 Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

7 Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.