Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.7.2007

Diaarinumero

562/81/2007

Osapuolet

Avlis AB (Fiskars Oyj) / Iittala Group Oyj

Asian vireilletulo

Avlis AB (”Avlis”) on ilmoittanut 11.7.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Iittala Group Oyj:ssä (”Iittala”). Avlis on Fiskars Oyj:n (”Fiskars”) kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fiskars on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Pohjoismaiseen pörssiin. Fiskars toimii maailmanlaajuisesti pääasiassa kestokulutustavaroiden (erityisesti taloustavaroiden, puutarha- ja muiden työkalujen sekä askartelutuotteiden) markkinoinnissa ja tukkumyynnissä. Fiskars valmistaa myös alumiiniveneitä, saranoita ja taoksia.

Iittala on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka toimialana on kodintuotteiden, kuten ruoanvalmistus- ja kattausvälineiden sekä koriste-esineiden suunnittelu, valmistus, markkinointi sekä tukku- ja vähittäismyynti. Iittala toimii maailmanlaajuisesti ja sen tavaramerkkejä ovat muun muassa Arabia, Hackman, Iittala, Rörstrand, BodaNova, Höganäs Keramik ja Høyang-Polaris.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Fiskarsin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 580 miljoonaa euroa, josta noin [30–50][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Iittalan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 190 miljoonaa euroa, ja siitä noin [80–100] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla on vaikutusta kodintuotteiden tukkumarkkinoilla Euroopan talousalueella. Ilmoittajan käsityksen mukaan kodintuotteet voidaan jakaa A) ruoanvalmistusvälineisiin, jotka jakautuvat edelleen A.1) keittoastioihin, A.2) keittiövälineisiin, A.3) keittiöveitsiin ja veitsenteroittimiin sekä A.4) kotitaloussaksiin; B) ruokailuvälineisiin, jotka puolestaan jakautuvat B.1) aterimiin, B.2) lautasiin ja B.3) juomalaseihin; sekä C) koriste-esineisiin. Ilmoittajan mukaan kodintuotteiden tukkumarkkinat ovat vähintään Euroopan laajuiset.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten toiminnoissa on päällekkäisyyttä vain A.1) keittoastioissa, A.2) keittiövälineissä, A.3) keittiöveitsissä ja teroittimissa sekä B.1) aterimissa. Suomessa keittoastioiden markkinoiden arvo vuonna 2006 oli ilmoittajan mukaan noin 38 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [30–40] %. Keittiövälineiden markkinoiden arvo oli ilmoittajan mukaan noin 20 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [10–20] %. Keittiöveitsien ja teroittimien markkinoiden arvo oli ilmoittajan mukaan noin 8 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus noin [40–50] %. Aterimien markkinoiden arvo oli ilmoittajan mukaan noin 28 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [50–60] %. Euroopan talousalueella vastaavat osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat ilmoittajan mukaan alle [0–10] %.[2]

Ilmoittaja katsoo, ettei yrityskaupan seurauksena keskittymälle korkeista markkinaosuuksista huolimatta synny markkinavoimaa. Ilmoittajan mukaan tähän vaikuttavat päivittäistavaroiden ja kuluttajatuotteiden jälleenmyyntimarkkinoilla toimivien yritysten käyttämä merkittävä neuvottelu- ja ostovoima, useat vaihtoehtoiset tuotteet ja hankintalähteet sekä jälleenmyyntimarkkinoiden korkea keskittyneisyyden taso etenkin Suomessa. Ilmoittajan mukaan kodintuotteiden tukkumyynnissä keskittymän tuotteiden kanssa kilpailee merkittäviä vahvoilla tuotemerkeillä varustettuja tuotteita, kuten Villeroy & Boch, Wedgewood, Rösle, Alessi ja Sagaform. Ilmoittaja toteaa myös, että kilpailu kodintuotteiden tukkumarkkinoilla on korostunut entisestään eräiden tukkuportaalla toimivien tahojen aloitettua private label -tuotteiden valmistuttamisen ja kuluttajamyynnin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Avlis AB (Fiskars Oyj) hankkii yksinomaisen määräysvallan Iittala Group Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ilmoittajan mukaan kodintuotteiden tukkumarkkinoista ei kerätä julkisia tietoja. Annetut markkinatiedot kuvaavat ilmoittajan mukaan sekä kokonaismarkkinoiden että osapuolten osalta myyntejä kodintuotteiden vähittäismarkkinoilla. Koska Fiskars ei toimi lainkaan kodintuotteiden vähittäismyynnin markkinoilla, ilmoittaja on muuttanut Fiskarsin myyntiluvut vastaamaan kuluttajahintoja ja täten saattanut ne vertailukelpoisiksi Iittalan vähittäismyyntiä vastaavaksi muokattujen myyntilukujen ja kokonaismarkkinoiden arvoa kuvaavien lukujen kanssa.