Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.2.2008

Diaarinumero

58/81/2008

Osapuolet

Autotalo Laakkonen Oy / Autokuvio Oy:n Volkswagen, Audi ja Seat -merkkisten henkilöautojen ja Volkswagen-tavara-autojen sekä varaosien vähittäiskauppa- ja huoltoliiketoiminnot

Asian vireilletulo

Autotalo Laakkonen Oy (”Autotalo Laakkonen”) on 24.1.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Autokuvio Oy:n Hämeenlinnan ja Hyvinkään Volkswagen (”VW”), Audi ja Seat -merkkisten henkilöautojen ja VW-tavara-autojen sekä varaosien vähittäiskauppa- ja huoltoliiketoiminnot (”Autokuvio VW, Audi ja Seat”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Autotalo Laakkonen on Kauppahuone Laakkonen Oy:n (”Kauppahuone Laakkonen”) tytäryhtiö. Autotalo Laakkonen harjoittaa VW ja Audi -automerkkien vähittäiskauppaa ja/tai huoltotoimintaa Iisalmessa, Joensuussa, Kajaanissa, Keravalla, Kuopiossa, Lahdessa, Porvoossa, Tampereella ja Varkaudessa. Lisäksi Autotalo Laakkonen huoltaa Skoda ja Seat -merkkisiä autoja Porvoossa sekä Seat-automerkkiä Keravalla. Kauppahuone Laakkosen toinen tytäryhtiö, Veljekset Laakkonen Oy (”Veljekset Laakkonen”), harjoittaa vastaavaa liiketoimintaa Mazda, Peugeot, Saab, Skoda, Nissan, Subaru, BMW, Mini, Seat ja/tai Land Rover -merkkisten autojen osalta Espoossa, Helsingissä, Ikaalisissa, Joensuussa, Iisalmessa, Jyväskylässä, Jämsässä, Kajaanissa, Kiteellä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lieksassa, Pieksämäellä, Porvoossa, Tampereella ja Varkaudessa. Veljekset Laakkonen toimii myös Autotalo Laakkosen välittäjänä VW-merkkisten autojen myynnissä ja huollossa sekä Audi-merkkisten autojen huollossa Ikaalisissa, Kiteellä, Lieksassa ja Pieksämäellä.

Hankinnan kohde Autokuvio VW, Audi ja Seat harjoittaa VW, Audi ja Seat -merkkisten henkilöautojen ja VW-tavara-autojen sekä varaosien vähittäiskauppa- ja huoltoliiketoimintoja Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Autotalo Laakkosen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 480 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaan Suomesta. Autokuvio VW, Audi ja Seat -liiketoimintojen osaksi luettava maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 53 miljoonaa euroa, joka niin ikään kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantteja tuotemarkkinoita tulee tarkastella uusien ja käytettyjen henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen vähittäismyynnin osalta sekä huolto-, korjaus- ja varaosapalvelujen (jälkimarkkinapalvelut) osalta. Ilmoittajan mukaan relevantteja maantieteellisiä markkinoita voidaan arvioida koko Suomen laajuisina tai alueellisina lukuun ottamatta jälkimarkkinapalveluita, joiden osalta markkinat ovat selkeämmin alueelliset. Ilmoittajan mukaan Autotalo Laakkosella ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvilla yrityksillä ei ole Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä ennestään lainkaan liiketoimintaa. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu Suomen laajuinen markkinaosuus uusien henkilöautojen kappalemääräisestä vähittäismyynnistä vuonna 2007 oli 6,4 %. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2007 kaikista Suomessa myydyistä käytetyistä henkilöautoista oli ilmoittajan mukaan 6,2 %. Osapuolten yhteenlaskettu Suomen laajuinen markkinaosuus hyötyajoneuvojen kappalemääräisestä vähittäismyynnistä vuonna 2007 oli 6,9 %. Huolto-, korjaamo- ja varaosapalveluiden Suomen laajuisilla markkinoilla osapuolten yhteinen arvoperusteinen markkinaosuus vuonna 2007 oli ilmoittajan mukaan 6,5 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Autotalo Laakkonen Oy hankkii Autokuvio Oy:n Hämeenlinnan ja Hyvinkään Volkswagen, Audi ja Seat -merkkisten henkilöautojen ja Volkswagen-tavara-autojen sekä varaosien vähittäiskauppa- ja huoltoliiketoiminnot. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.