Pohjola Capital Partners Oy / Musti ja Mirri Oy

Päivämäärä

22.6.2010

Diaarinumero

594/14.00.10/2010

Osapuolet

Pohjola Capital Partners Oy / Musti ja Mirri Oy

Pohjola Capital Partners Oy on 8.6.2010 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Musti ja Mirri Oy:ssä.

Pohjola Capital Partners Oy (”PCP”) on Pohjola-konserniin kuuluva pääomasijoitusyhtiö. Musti ja Mirri Oy (”M&M”) on eläin tarvikkeiden erikoisliikeketju, joka harjoittaa lemmikkieläinalan vähittäiskauppaa Suomessa. Musti ja Mirri -ketjuun kuuluu Suomessa yhteensä 92 myymälää, joista M&M omistaa 50 ja franchising-yrittäjät 42.

Ilmoittajan mukaan yksikään PCP:n portfolioyhtiöistä ei toimi samoilla markkinoilla M&M:n kanssa Suomessa. M&M-ketjun osuus kaikesta lemmikkieläintuotteiden vähittäiskaupasta Suomessa oli ilmoittajan mukaan [alle 15][1] % vuonna 2009. Lemmikkieläintuotteiden alasegmenteissä M&M-ketjun markkinaosuudet olivat ilmoittajan mukaan eläintarvikkeiden myynnissä [alle 40] % ja e1äinruokien markkinoilla [alle 10] %. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yritys kaupan, jossa Pohjola Capital Partners Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Musti ja Mirri Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11,11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.