Sponsor Fund III Ky ja Calcyteam Oy / Accountor Oy

Päivämäärä

7.8.2012

Diaarinumero

600/14.00.10/2012

Osapuolet

Sponsor Fund III Ky ja Calcyteam Oy / Accountor Oy

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 17.7.2012 ilmoitettu järjestely, jossa Sponsor Fund III Ky ja Calcyteam Oy hankkivat määräysvallan Accountor Oy:ssä.

Sponsor Fund III Ky (”Sponsor”) on Sponsor Capital Oy:n hallinnoima rahasto, joka harjoittaa pääomasijoitustoimintaa. Sponsorin kohdeyhtiöitä ovat Realia Group, Pouttu Oy, Plastiroll Oy, Ecolator Finland Oy ja Barona Group Oy. Calcyteam Oy harjoittaa sijoitustoimintaa.

Accountor Group (”Accountor”) palvelee yrityksiä ja julkishallintoa tarjoamalla taloushallintopalveluita ja hallintopalveluihin liittyviä ohjelmistoratkaisuja. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja Accountor tuottaa Pretax-nimellä. Ohjelmistoratkaisuja Accountor tarjoaa konserniyhtiöidensä Mepcon, ProCountorin, Pretax Planin ja Pretax Velhon kautta.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan järjestelyn osapuolten liiketoiminta ei ole päällekkäistä, eivätkä Sponsorin kohdeyhtiöt harjoita Accountorin kanssa kilpailevaa toimintaa. Ilmoittajan arvion mukaan sekä taloushallintopalveluissa että hallintopalveluihin liittyvissä ohjelmistoratkaisuissa Accountorin markkinaosuus Suomessa jää alle 3 %:n.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sponsor Fund III Ky ja Calcyteam Oy hankkivat Accountor Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Kaisa Kokko, puhelin 029 505 3384, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.