Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.7.1999

Diaarinumero

609/81/1999

Osapuolet

Texas Pacific Group Partners II, L.P. ja Motorola Inc.

Asian vireilletulo

Texas Pacific Group Partners II, L.P. (TPG) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 30.6.1999 yrityskaupan, jossa TPG hankkii yhdysvaltalaisen Motorola Inc:n Semiconductor Components Group -divisioonan (SCG) liiketoiminnot.

TPG-ryhmän liikevaihto oli vuonna 1998 noin [8–9][1] miljardia markkaa ja hankinnan kohteen noin [7–8] miljardia markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

TPG on amerikkalainen sijoitushenkilöyhtiö. TPG:n yritysryhmään kuuluu muun muassa Zilog -niminen yhtiö, joka muun ohessa valmistaa puolijohdeteknologiaan perustuvia mikrokontrollereita. SCG puolestaan valmistaa perinteisiä puolijohdekomponentteja.

Mikrokontrollereita voitaisiin käyttää samoissa tehtävissä ja tuotteissa kuin puolijohteita, mutta mikrokontrollereiden huomattavasti edistyneemmän teknologian ja niiden korkeamman hinnan vuoksi tuotteet eivät ole toisiaan korvaavia. Puolijohdekomponenttien hinnat vaihtelevat 1–5 mk:n välillä, kun mikrokontrollereiden tyypillinen hinta on vähintään 30 markkaa. Kehittyneimmät mikrokontrollerit maksavat satoja markkoja. Puolijohdekomponentteja pidetään ns. matalan teknologian tuotteina ja mikrokontrollereita korkean teknologian tuotteina. Näin ollen mikrokontrollerit ja puolijohdekomponentit eivät näytä kuuluvan samoille tuotemarkkinoille. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Puolijohteiden kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa oli vuonna 1998 noin [1–2] miljardia markkaa ja SCG:n osuus näistä markkinoita noin [1–5] %. SCG:n markkinaosuus puolijohdekomponenttien markkinoilla maailmanlaajuisesti on noin [10–15] %. SCG:n tärkeimmät kilpailijat ovat National Semiconductors, Philips, SGS Thomsson, Toshiba ja Hitachi. Zilogin myynti Suomessa oli vuonna 1998 noin [80 000–130 000] markkaa. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Intel, Motorola, Siemens, Hitachi ja Toshiba.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.