Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.2.2006

Diaarinumero

67/81/2006

Osapuolet

Veho Group Oy Ab / Stockmann Auto Oy Ab

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 24.1.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Veho Group Oy Ab (”Veho”) hankkii Stockmann Auto Oy Ab:n koko osakekannan (”Stockmann Auto”).

Ennen osakekauppaa Stockmann Autosta erotetaan erillisillä kaupoilla Audi- ja Volkswagen -autojen jälleenmyynti-, huolto- ja korjaamoliiketoiminta Helsingin VV-Auto Oy:lle sekä Turun ja Espoon Ford-toimipisteiden jälleenmyynti-, huolto- ja korjaustoiminta Maan Auto -konsernille. Kaupan toteuduttua Stockmann Oyj Abp käynnistää Vehon kanssa laajamittaisen kanta-asiakasyhteistyön ja tarjoaa kanta-asiakkailleen koko Vehon merkkivalikoimaa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Veho toimii Mercedes-Benz-, Maybach- ja Smart-henkilöautojen, Mercedes-Benz-hyötyajoneuvojen, Setra-linja-autojen ja Mitsubishi Fuson Canter -malliston maahantuojana. Vehon tytäryhtiöistä Auto-Bon Oy tuo maahan Citroën-henkilö- ja tavara-autoja ja Vemic Auto Oy Ab Mitsubishi-henkilöautoja. Veho Oy Ab on konserniin kuuluva vähittäisautokauppaketju, joka konsernin maahantuomien merkkien lisäksi toimii Honda-henkilöautojen jälleenmyyjänä. Autonvalmistajien kanssa solmittujen maahantuontisopimusten perusteella Vehon maahantuontiorganisaatio hallinnoi valtuutettujen jälleenmyyjien ja huoltoedustajien verkostoa, johon kuuluu Vehon omien toimipisteiden lisäksi itsenäisiä jälleenmyyjiä. Veholla on viisi toimipistettä pääkaupunkiseudulla sekä toimipisteet Tampereella, Turussa/Raisiossa ja Oulussa, joissa on kaikissa sekä vähittäismyynti- että huoltotoimintaa.

Hankinnan kohde Stockmann Auto harjoittaa Ford-, Skoda-, BMW- ja Mini-merkkisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen sekä niiden varaosien ja varusteiden vähittäiskauppaa sekä huoltotoimintaa. Kaupassa siirtyvät kolme liikettä pääkaupunkiseudulla (Ford) sekä toimipisteet Tampereella (Ford, Skoda) ja Oulussa (BMW, Mini). Kussakin toimipisteessä on yleensä sekä vähittäismyynti- että huoltotoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Vehon yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin 893 miljoonaa euroa, josta Suomesta kertyi noin 813 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2004 noin [80–130][1] miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan järjestelyn kilpailuvaikutuksia voidaan tarkastella erikseen uusien ja käytettyjen henkilöautojen ja uusien ja käytettyjen hyötyajoneuvojen[2] vähittäis- ja tukkukaupan kannalta. Kumpikin osapuoli harjoittaa myös ajoneuvojen huolto- ja korjaustoimintaa sekä varaosakauppaa. Autojen vähittäismyynnin osalta kilpailun voidaan ilmoittajan mukaan katsoa muodostuvan eri automerkkien välisestä (interbrand) kilpailusta. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat autojen vähittäismyynnin osalta Suomen laajuiset. Huolto- ja korjaustoiminnan osalta ne ovat selkeämmin alueelliset.

Osapuolet eivät edusta päällekkäisiä automerkkejä, lukuun ottamatta Stockmann Auton harjoittamaa Mitsubishi-huoltotoimintaa Tampereen toimipisteessä.

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen alueella on sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnistä alle 10 %. Yhteenlaskettu osuus myynnistä ei ilmoittajan mukaan uusien eikä käytettyjen henkilöautojen vähittäismyynnissä ylitä millään päällekkäisellä toimipaikkakunnalla 20 %:a. Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen uusien ja käytettyjen hyötyajoneuvojen vähittäismyynnin markkinoilla on ilmoittajan mukaan korkeintaan 15 %. Yhteenlaskettu osuus uusien hyötyajoneuvojen myynnistä päällekkäisellä toimialueella pääkaupunkiseudulla on ilmoittajan arvion mukaan alle 30 %. Mikäli hyötyajoneuvojen markkinoita segmentoidaan kapeampiin osa-alueisiin, nousee osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus 40–45 %:n välille kevyiden kuorma-autojen segmentillä sekä Suomessa että pääkaupunkiseudulla. Kevyissä kuorma-autoissa yrityskaupan osapuolten edustamien merkkien suurimmat kilpailijat ovat ilmoittajan mukaan Fiat ja Peugeot, joiden yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on noin 45 % ja pääkaupunkiseudulla noin 40 %. Huollon osalta osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet jäävät ilmoittajan mukaan sekä alueellisesti että valtakunnallisesti jokaisella edellä käsitellyllä segmentillä alle vastaavan myynnin markkinaosuuden, ollen korkeimmillaan kevyissä kuorma-autoissa arviolta 25–35%.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Veho Group Oy Ab hankkii Stockmann Auto Oy:n koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tässä yhteydessä hyötyajoneuvoiksi on luettu paketti- ja kuorma-autot.