Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.9.1999

Diaarinumero

696/81/1999

Osapuolet

Artal International S.A. (Luxemburg) / Weight Watchers International inc (USA)

Asian vireilletulo

Artal International S.A. (Artal) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 12.8.1999 H.J. Heinz Companyn kanssa 22.7.1999 tehdyn yrityskaupan, jossa Artal hankkii määräysvallan H.J. Heinz Companyn tytäryhtiössä Weight Watchers International Inc:ssä (WWI).

Ratkaisu ja sen perustelut

Artal tai sen hallinnoimat yhtiöt eivät harjoita liiketoimintaa samalla alalla kuin hankinnan kohde. WWI:n liiketoimintaa Suomessa hoitaa Weight Watchers Suomi Oy. Se järjestää valvottua laihdutusta ryhmissä ja vastaa ryhmissä tapahtuvasta laihdutustuotteiden myynnistä, kuten kalorilaskentakirjoista, keittokirjoista, ravitsemuspatukoista sekä liikuntavideoista.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.