Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.9.1999

Diaarinumero

716/81/1999

Osapuolet

Suomen Toimistoapu Oy / Reintek Oy

Asian vireilletulo

Suomen Toimistoapu Oy (Toimistoapu) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 25.9.1999 tehneensä 18.8.1999 sopimuksen Reintek Oy:n koko osakekannan ostamisesta.

Hankkija kuuluu CapMan Capital Management -yritysryhmään, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto oli kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentti ja kauppa- ja teollisuusministeriön osapuolten liikevaihdon laskennasta antaman päätöksen 4 § huomioon ottaen [yli 2][1] miljardia markkaa. CapMan Capital Management Oy hankki määräysvallan Toimistoavussa perustamansa yhtiön Scandinavian Corporate Suppliers Oy:n kautta 26.11.1998. Nyt hankittavan yhtiön liikevaihto oli vuonna 1998 noin 32 miljoonaa markkaa, johon lisätään kilpailunrajoituslain 11 b § 5 momentin (ns. kahden vuoden sääntö) mukaisesti Toimistoapu-konsernin liikevaihto. Hankinnan kohteen liikevaihto on siten noin 320 miljoonaa markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

Toimistoapu harjoittaa toimistotarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa sekä toimii aiemmin hankkimansa Printelin liiketoiminnan myötä lisäksi muun muassa koulutarvikkeiden ja kuntien käyttämien lomakkeiden toimittajana. Hankinnan kohde Reintek Oy harjoittaa toimistotarvikkeiden maahantuontia ja tukkukauppaa. Ilmoittaja on arvioinut toimistotarvikkeiden tukkukaupan markkinoiden olevan Suomessa ainakin 800 miljoonaa markkaa. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu osuus näistä markkinoista on noin 20 %. Toimistotarvikkeiden tukkukaupassa on useita merkittäviä kilpailijoita (Wulff Oy, Lindell Oy, Paperipalvelu, Kauppatalo Hansel Oy).

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena