Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.8.2007

Diaarinumero

718/81/2007

Osapuolet

24.8.2007 KappAhl Holding AB / AB Lindex

Asian vireilletulo

KappAhl Holding AB (”KappAhl”) on ilmoittanut 13.8.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa sen tarkoituksena on julkisella ostotarjouksella hankkia yksinomainen määräysvalta AB Lindexissä (”Lindex”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

KappAhl on julkinen osakeyhtiö, joka on listattu OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Tukholmassa. KappAhl myy vaatteita miehille, naisille sekä lapsille/nuorille Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Puolassa. Suomessa KappAhlilla on 36 myymälää 31:llä paikkakunnalla.

Lindex on julkinen osakeyhtiö, joka on listattu OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Tukholmassa. Lindex myy vaatteita naisille sekä lapsille/nuorille Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Saksassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomessa Lindexillä on 53 liikettä 38:lla paikkakunnalla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

KappAhlin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 470 miljoonaa euroa, josta noin 51 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Lindexin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 580 miljoonaa euroa, ja siitä yli 20 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla on vaikutusta vaatteiden ja asusteiden jälleenmyynnin markkinoilla. Ilmoittajan mukaan markkinat voidaan jakaa tarkemmin miesten, naisten sekä lasten/nuorten[1] vaatteisiin. Ilmoittajan mukaan markkinat ovat laajuudeltaan vähintään kansalliset.

Ilmoittajan mukaan osapuolten toiminnoissa on päällekkäisyyttä naisten sekä lasten/nuorten vaatteiden jälleenmyynnissä. Ilmoittajan arvion mukaan naistenvaatemarkkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli noin 1,8 miljardia euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [alle 10][2] %. Ilmoittajan arvion mukaan lasten- ja nuortenvaatemarkkinoiden koko vuonna 2006 oli noin 660 miljoonaa euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [alle 10] %. Lisäksi KappAhl toimii miesten vaatteiden jälleenmyynnin markkinoilla, ja sen markkinaosuus on ilmoittajan mukaan alle 10 %.

Ilmoittaja on Kilpailuviraston pyynnöstä toimittanut markkinatiedot myös niiltä paikkakunnilta[3], joilla molemmilla osapuolilla on myymälä. Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet näillä paikkakunnilla ovat korkeimmillaan alle 20 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa KappAhl Holding AB hankkii yksinomaisen määräysvallan AB Lindexissä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Ilmoittajan mukaan lasten ja nuorten vaatteet käsittävät 0–19 -vuotiaille tarkoitettuja tuotteita.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Pääkaupunkiseutu, Hämeenlinna, Iisalmi, Imatra, Jyväskylä (mukaan lukien Palokka), Kemi, Kokkola, Kotka, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Nokia, Oulu (mukaa lukien Kempele), Pietarsaari, Pori, Porvoo, Riihimäki, Salo, Savonlinna, Seinäjoki, Tampere (mukaan lukien Lempäälä), Turku (mukaan lukien Raisio) sekä Vaasa.