Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.9.1999

Diaarinumero

720/81/1999

Osapuolet

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ja Kommanditge-Sellshaft in Firma Ernst Brinkmannin (Saksan liittotasavalta) yhteisyrityksen perustaminen

Tiivistelmä

Asian vireilletulo

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (jäljempänä SOK) ja Kommanditgesellshaft in Firma Ernst Brinkmann (jäljempänä Brinkmann) ovat 31.08.1999 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle yhteisyrityksen perustamisesta. Yhteisyrityksen perustajat ovat esittäneet, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin kilpailukielto, joka koskee yhteisyrityksen liiketoimintakonseptilla toimivan kodinkoneiden vähittäiskaupan harjoittamista ja joka kestää niin kauan, kun perustajat ovat yhtiön osakkaina.

Ratkaisu ja sen perustelut

Perustettava yhteisyritys harjoittaa kodintekniikan vähittäiskauppaa. Yrityksen nimeksi tulee HOT Kodintekniikka Oy. Myymälöille on ominaista suuri myyntitila, edullinen hintataso ja laaja valikoima.

Yhteisyrityksellä ei ole kilpailijoitaan vahvempaa markkina-asemaa kodintekniikan vähittäiskaupassa. S-ryhmä on myynyt kodintekniikan tuotteita lähinnä Prisma- ja Sokos-tavarataloketjuissa. S-ryhmän markkinaosuus kodintekniikan vähittäiskaupassa on vuonna 1998 ollut alle 5 %. Brinkmann ei ole ennen yhteisyrityksen perustamista toiminut Suomessa kodintekniikan vähittäiskaupassa.

Alalla on kolme maanlaajuista ketjua ja lisäksi muita vähittäismyymälöitä sekä kodintekniikkaa myyviä marketteja ja tavarataloja. Kodintekniikka-alalle on tänä vuonna tullut myös uusi ulkomainen yritys.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee yhteisyrityksen liiketoimintakonseptilla toimivan kodinkoneiden vähittäiskaupan harjoittamista ja siltä osin kuin se kestää niin kauan, kun perustajat ovat yhtiön osakkaina.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.