Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

14.9.2006

Diaarinumero

720/81/2006

Osapuolet

Tradeka Oy / eräät Suomen Spar Oy:n päivittäistavaraliiketoiminnat

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 6.9.2006 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa Tradeka Oy (”Tradeka”) hankkii eräitä Suomen Spar Oy:n (”Suomen Spar”) päivittäistavaraliiketoimintoja.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tradeka on suomalaisilla päivittäistavaroiden vähittäismyynti- ja hankintamarkkinoilla toimiva yritys. Osuuskunta Tradeka -yhtymä ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Tradeka-kiinteistöt Oy omistavat 51 % Tradekan osakkeista. Industri Kapital B.V., joka käyttää määräysvaltaa Tradekassa Industri Kapital 2000 Limited -omaisuudenhoitoyhtiön kautta, omistaa Tradekasta 32 %. Mikään Industri Kapital B.V:n määräysvallassa olevista portfolioyhtiöistä ei toimi samoilla relevanteilla markkinoilla käsillä olevan yrityskaupan osapuolten kanssa. Tradeka toimii päivittäistavaroiden vähittäismyyntimarkkinoilla kolmen keskitetysti johdetun vähittäismyyntiketjun kautta: Siwa, Valintatalo ja Euromarket. Ketjuihin kuuluu yhteensä noin 720 liikettä.

Yrityskaupan kohteena ovat 37 Spar-toiminimellä suomalaisilla päivittäistavaroiden vähittäismyynti- ja hankintamarkkinoilla toimivaa liiketoimintayksikköä[1] sekä näiden liiketoimintojen harjoittamiseen käytetyissä myymälöissä oleva Suomen Sparin liiketoiminnan luovutuspäivänä omistama käyttöomaisuus. Lisäksi kaupan kohteena ovat Suomen Sparin omistamat kolme Espoossa ja Vantaalla sijaitsevaa liiketilaa. Suomen Spar harjoittaa kohteena olevista liiketoiminnoista 11:tä, ja muissa (26) liiketoimintayksiköissä liiketoimintaa harjoittaa Suomen Sparin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen pohjalta sopimussuhteessa oleva kauppias tai kauppiaan omistama yhtiö. Kaikissa kohteissa liikepaikkaa hallitsee vuokrasopimuksen tai omistuksen perusteella Suomen Spar. Kohteena olevista liiketoiminnoista seitsemän on Kilpailuviraston antaman SOK / Suomen Spar Oyj -yrityskauppapäätöksen[2] mukaisia divestoitavia liiketoimintayksikköjä. Kyseisen yrityskaupan myötä Suomen Spar on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan kokonaan omistama ja hallinnoima tytäryhtiö.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Industri Kapital B.V:n portfolioyhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2005 noin [5–10][3] miljardia euroa, josta kertyi Suomesta noin [1–2] miljardia euroa. Kohteena olevien Spar-liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2005 noin [50–100] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan käsillä olevan yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat päivittäistavaroiden vähittäismyynnin ja päivittäistavaroiden hankinnan kokonaismarkkinat.

Ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston aiempaan päätöskäytäntöön, jonka mukaan päivittäistavaroiden vähittäismyyntimarkkinoihin kuuluvat pääasiassa elintarvikkeet, juomat, tupakkatuotteet ja kodin käyttötavarat eli ns. non-food -tuotteet. Kilpailu tapahtuu pääasiassa sellaisten päivittäistavaroita tarjoavien myymälöiden välillä, joista kuluttaja voi ostaa suurimman osan päivittäistavaroistaan samasta paikasta. Markkinoihin ei lasketa mukaan torien, kioskien eikä huoltoasemien myyntiä.

Relevanttien maantieteellisten markkinoiden osalta ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston aiempaan päätöskäytäntöön, jonka mukaan markkinoita voidaan tarkastella sekä valtakunnallisella että alueellisella (paikkakuntakohtaisella) tasolla.

Ilmoittajan mukaan päivittäistavaroiden vähittäismyyntimarkkinoiden koko oli noin 11,9 miljardia euroa vuonna 2005 Suomessa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [10–15] %.

Paikkakuntakohtaisesti tarkasteltuna ilmoittajan mukaan korkeimmat osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet ovat Kärkölässä ja Loimaalla noin [30–40] % sekä Soinissa ja Merikarvialla noin [40–50] %[4].

Päivittäistavaroiden hankintamarkkinoiden> osalta ilmoittaja viittaa Kilpailuviraston aiempaan päätöskäytäntöön, jonka mukaan ne käsittävät päivittäistavaroiden myynnin valmistajalta tukku- ja vähittäiskauppiaille sekä muille yrityksille. Päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla toimii tukkumyyjiä (osto-organisaatioita), joiden tehtävänä on hankkia keskitetysti päivittäistavaroita jäsenyritystensä puolesta. Suomen Sparille ja Tradekalle tukkumyynti- ja logistiikkapalveluja tarjoaa Wihuri Oy:n, Stockmann Oyj Abp:n ja Heinon Tukku Oy:n omistama Tuko Logistics Oy. Vähittäismyyjät hankkivat ilmoittajan mukaan huomattavan osan tuotteistaan kuitenkin myös suoraan elintarviketuottajilta ja muilta tuottajilta. Päivittäistavaroiden hankintamarkkinat ovat ilmoittajan mukaan vähintään valtakunnalliset.

Ilmoittajan arvion mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus päivittäistavaroiden hankintamarkkinoilla Suomessa on noin [10–20] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tradeka Oy hankkii eräitä Suomen Spar Oy:n päivittäistavaraliiketoimintoja. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998), (318/2004) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Spar Simonkallio (Vantaa), Spar Matinkylä (Espoo), Spar Vallikallio (Espoo), Spar Seppäläntie (Loviisa), Spar Loviisa, Spar Kadermo (Hanko), Spar Urputori (Lahti), Spar Kärki (Kärkölä), Spar Vähä-Heikkilä (Turku), Spar Rymättylä, Spar Laitila, Spar Monnankatu (Rauma), Spar Merikarvia, Spar Loimaa, Spar Express (Tampere), Spar Janka (Tampere), Spar Valtaväylä (Tampere), Spar Kyröskoski (Hämeenkyrö), Spar Rauhala (Kotka), Spar Kangasniemi, Spar Ruokaportti (Jalasjärvi), Spar Alavus, Spar Soini, Spar Center (Kokkola), Spar Karljohans (Pietarsaari), Spar Treffis (Pietarsaari), Spar Sisso (Kuopio), Spar Sillantaus (Nurmes), Spar Metsola (Suonenjoki), Spar IsoEtu (2 kpl, Joensuu), Spar Supermylläri (Liperi), Spar Kontiolahti, Spar Eno, Spar Oltermanni (Lieksa), Spar Tervola, Spar Posio.

[2] SOK / Suomen Spar Oyj 4.1.2006 (dnro 657/81/05).

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Merikarvian osalta markkinaosuus on vuoden 2005 tietojen perusteella huomattavasti tätä korkeampi, koska S-ryhmä aloitti toimintansa Merikarvialla vasta vuoden 2005 kesäkuussa. Ilmoittajan mukaan S-ryhmä on Merikarvialla markkinajohtaja vuonna 2006.