Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.8.2001

Diaarinumero

729/81/2001

Osapuolet

Alimarca Sweden Ab / Consiva Gruppen Ab

Kilpailuvirastolle on 10.8.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Alimarca Sweden Ab (Alimarca) on ostanut Consiva Gruppen Ab:n (Consiva) koko osakekannan.

Määräysvallan hankkija Alimarca on Sveitsissä pörssinoteeratun Valora Holding AG:n (Valora) kokonaan omistama tytäryhtiö. Valoran pääasiallinen liiketoiminta voidaan jakaa elintarvikeryhmään (Alimarca), kioski- ja kahvilaryhmään (K Group) ja valokuvaryhmään (Fotolabo). Fotolabo -ryhmään kuuluva Ifi Oy harjoittaa valokuvausalan tuotteiden postimyyntiä ja kuvanvalmistusta sekä näihin liittyvää palvelutoimintaa Suomessa. Lisäksi Valoran yritysryhmään kuuluva Gillebagaren AB on myynyt leivonnaistuotteita Suomeen.

Kaupan kohde Consiva-ryhmä muodostaa aiemmin Cloetta Fazer AB:n omistaman Handel-toimialan. Consiva-ryhmään kuuluvat Ruotsissa toimivat Adaco AB ja Again AB, Consiva Holding A/S Tanskassa sekä Suomessa toimiva Oy Sunco Ab. Ryhmä on pohjoismaiden johtava kauppatalo päivittäistavaramarkkinoilla. Consivan tuotteet koostuvat pääosin suklaa- ja sokerimakeisista, muista elintarvikkeista sekä Tanskassa myös viini- ja alkoholituotteista.

Valoran yritysryhmän liikevaihto vuonna 2000 oli n. 11,4 miljardia markkaa ja Consivan Handel-toimialan vastaava liikevaihto oli [yli miljardi][1] markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskaupan osapuolilla ei Kilpailuviraston näkemyksen mukaan ole merkittävässä määrin päällekkäistä toimintaa Suomessa. Kotimaan markkinoilla toimii useita kauppahuoneita, jotka tarjoavat vastaavanlaisia palveluita koti- ja ulkomaisille päämiehille.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Alimarca Sweden Ab ostaa Consiva Gruppen Ab:n koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.