Triton Managers III Limited ja TFF III Limited / MCS Holding AB

Päivämäärä

23.7.2010

Diaarinumero

739/14.00.10/2010

Osapuolet

Triton Managers III Limited ja TFF III Limited / MCS Holding AB

Triton Managers III Limited ja TFF III Limited (”yhdessä Triton”) ovat 13.7.2010 ilmoittaneet Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa ne hankkivat määräysvallan MCS Holding AB:ssa (”MCS”).

Triton on yksityinen jerseyläinen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa yrityksiin pääasiassa Pohjoismaissa ja saksankielisillä alueilla. MCS on yksi ruotsalaisen Munters AB:n liiketoimintayksiköistä. MCS (Moisture Control Services, Suomessa Kuivaustekniikka) on erikoistunut vesi- ja palovahinkojen korjaukseen sekä tilapäisiin kosteudenpoisto- ja lämmitys palveluihin. MCS-liiketoimintaa on 15 maassa. Suomessa valtaosa Munters Oy:n henkilökunnasta työskentelee MCS-liiketoiminnan parissa.

MCS:n osuus vahinkojen korjauksen ja tilapäisten kosteudenpoisto- ja lämmityspalvelujen Suomen- markkinoista oli ilmoittajan mukaan [5-15] %[1] vuonna 2009. Ilmoittajan mukaan yksikään Tritonin portfolioyhtiöistä ei toimi samoilla markkinoilla MCS:n kanssa Suomessa eikä osapuolten toiminnoissa siten ole päällekkäisyyksiä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Triton Managers III Limited ja TFF III Limited hankkivat yksinomaisen määräysvallan MCS Holding AB:ssa.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §./p>

Muutoksen haku

kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa tutkija Keijo Ranta.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.