Sentica Rally SPV Oy / Puuilo Oy

Päivämäärä

12.10.2011

Diaarinumero

816/14.00.10/2011

Osapuolet

Sentica Rally SPV Oy / Puuilo Oy

Asian vireilletulo

Sentica Partners Oy:n yritysryhmään kuuluva Sentica Rally SPV Oy (yhdessä ”Sentica”) on 4.10.2011 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Puuilo Oy:ssä (”Puuilo”).

Sentica on suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen sekä aktiiviseen kehittämiseen. Puuilo on vähittäiskauppaa harjoittava kauppaketju, jonka valikoimiin kuuluvat pienrautatavarat, työkalut, koneet, pesuaineet sekä erilaiset sesonkituotteet. Puuilolla on myymälät Oulussa, Suomussalmella, Kajaanissa, Kuopiossa, Vantaalla, Lahdessa ja Tuusulassa, ja nämä muodostavat keskenään tavarataloketjun.

Ilmoittajan mukaan Puuilon markkinaosuus Suomen halpahallimarkkinalla kolmen viimeisen vuoden aikana on ollut alle 5 %. Senticalla ei ole ilmoittajan mukaan aikaisempia sijoituksia Puuilon liiketoiminta-alueilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sentica Rally SPV Oy hankkii Puuilo Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto.