Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.9.2009

Diaarinumero

817/14.00.10/2009

Osapuolet

MW Finland Oy / Tikkurilan Auto-Arita Oy:n liiketoiminta

Asia

MW Finland Oy on 27.8.2009 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa MetroAuto -konserniin kuuluva MW Finland Oy hankkii Tikkurilan Auto-Arita Oy:n liiketoiminnan.

MetroAuto -konserni harjoittaa autojen vähittäismyyntiä sekä varaosien maahantuontia ja kauppaa, autojen korjausta, vuokrausta ja leasingtoimintaa Suomessa ja Ruotsissa. Sillä on pääkaupunkiseudulla kolme autotaloa sekä korjaamo.

Tikkurilan Auto-Arita Oy harjoittaa Toyota -merkkisten henkilö- ja hyötyajoneuvojen sekä niiden varaosien ja varusteiden vähittäiskauppaa sekä huoltotoimintaa Tikkurilassa sijaitsevassa toimipisteessä.

Ilmoittajan mukaan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa Suomen henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen vähittäismyyntimarkkinoilla, huolto- ja korjaustoiminnan markkinoilla sekä käytettyjen ajoneuvojen myyntimarkkinoilla. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa MW Finland Oy hankkii Tikkurilan Auto-Arita Oy:n liiketoiminnan.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto.