Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.10.1999

Diaarinumero

822/81/1999

Osapuolet

Espe Oy / Oy Scanwoven Ab

Asian vireilletulo

Espe Oy (Espe) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 8.10.1999 tehneensä 6.10.1999 sopimuksen Oy Scanwoven Ab:n (Scanwoven) koko osakekannan ostamisesta.

Espessä käyttää määräysvaltaa CapMan Capital Management Oy. Hankkijan koko yritysryhmän liikevaihto on siten noin [yli 2][1] miljardia markkaa. Hankinnan kohteen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 17 miljoonaa markkaa. CapMan hankki määräysvallan Espessä ja Kumian Tuotanto Oy:ssä maaliskuussa 1999. Kaupan toteuttamiseksi perustettiin uusi osakeyhtiö Espe Group Oy (Espe Group), jossa CapManilla on ääntenenemmistö. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Espen ja Kumian Tuotanto Oy:n liikevaihto vuodelta 1998, jolloin hankinnan kohteen liikevaihdoksi muodostuu noin 250 miljoonaa markkaa.

Ratkaisu ja sen perustelut

Espe harjoittaa vaahtomuovin, patjojen ja makuuhuonetuotteiden (esim. peitteet, liinavaatteet, verhot) valmistusta sekä mm. huonekalukankaiden, vuodesohvamekanismien ja verhoilutarvikkeiden tukkukauppaa. Maaliskuussa tehdyn kaupan yhteydessä Espe hankki myös Shell-konsernin tanskalaiselta yhtiöltä K. Balling-Engelsen A/S:n (KBE) osakekannan. KBE valmistaa erilaisia vaahtomuoveja sekä huonekaluja ja patjoja vähittäiskaupalle ja postimyyntiliikkeille Euroopassa ja Kauko-Idässä. KBE:n valmistamia tuotteita ei Kilpailuviraston tietojen mukaan ole myyty Suomessa.

Scanwoven valmistaa kuitukankaita ja vanuja huonekalu-, hygienia-, vaatetus-, ja kulkuvälineteollisuudelle. Tuotteet ovat luonteeltaan puolivalmisteita teollisuudelle. Merkittävä osa liikevaihdosta kertyy lämpösidotun vanun toimituksista huonekaluteollisuudelle. Espe on yksi Scanwovenin asiakkaista, koska se myy vanua tukkumyyntiyksikkönsä kautta.

Ilmoittajan arvion mukaan lämpösidotun vanun kokonaismarkkinat ovat Suomessa vain noin 20 miljoonaa markkaa. Ilmoittajan mukaan Scanwovenin osuus näistä markkinoista on noin [yli 50][2] % ja tuonnin noin [ ] %. Kotimaisen tuotannon ohella vanua tuodaan Suomeen lähinnä Ruotsista (Libeltex Sporda Ab) ja Belgiasta (Libeltex N.V), mikä viittaa siihen, että markkinat saattavat olla Suomea laajemmat. Vanunvalmistusta on myös Virossa, josta ei kuitenkaan ole toistaiseksi maahantuontia. Neulatuissa vanuissa ja kuitukankaissa Suomen markkinoilla on Scanwovenia suurempia tuottajia (JW Suominen Oy, Tamfelt Oyj, Ahlstrom Lystil Oy) .

Espe ja Scanwoven toimivat osittain läheisillä markkinoilla huonekaluteollisuuden pehmustetoimittajina. Espellä on noin [50-60][3] %:n osuus Suomen vaahtomuovimarkkinoista. Yhteenliittymä voi saada laajemman tuotevalikoiman avulla jonkin verran kilpailuetua muihin pehmustetoimittajiin nähden. Tuonti on kuitenkin pitänyt vanun hinnan alhaisena, minkä vuoksi Scanwovenin toiminta ei ole ollut erityisen kannattavaa. Kilpailuvirasto katsoo, ettei Espe yrityskaupan jälkeen pysty hinnoittelemaan tuotteitaan riippumattomasti kilpailijoistaan ja asiakkaistaan, koska ulkomaiset vanun tuottajat voisivat helposti lisätä tuontia, mikäli Espe korottaisi merkittävästi vanun hintaa. Osa asiakkaista katsoo, että tiettyjen vanujen ominaisuudet heikkenevät, jos vanua kuljetetaan tyhjiöpakattuna. Tämä ei kuitenkaan merkittävästi vähennä tuontivanun merkitystä kilpailupaineen luojana.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena.

[3] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena.