Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.10.2008

Diaarinumero

846/81/2008

Osapuolet

Illinois Tool Works Inc. / Dieta Oy

Asian vireilletulo

Illinois Tool Works Inc. (”ITW”) on 21.10.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Dieta Oy:n (”Dieta”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

ITW on julkinen osakeyhtiö, joka on listattu New Yorkin ja Chicagon pörsseissä. ITW -konserni toimii useilla eri toimialoilla, se mm. suunnittelee ja valmistaa työkaluja rakennusteollisuudelle sekä pakkaustarvikkeita teollisuudelle. Lisäksi se suunnittelee, valmistaa, jakelee ja huoltaa ammattikeittiölaitteita. ITW:llä on Suomessa seuraavat tytäryhtiöt: Liljendals Bruk Ab (valmistaa pakkauskoneita ja -laitteita sekä pakkaustarvikkeita), Oy M. Haloila Ab (valmistaa ja asentaa lavakuormien käärintäkoneita), Kartro Oy (tarjoaa kiinnitystarvikkeita puu- ja betonikiinnittämiseen), Scantech Suomi Oy Ab (tarjoaa liimaus-, lukitus-, tiivistys- ym. teollisuustuotteita), Stokvis Tapes Oy (tarjoaa teknisiä teippejä ja teollisuuden tiivisteratkaisuja) sekä Josef Kihlberg Oy (valmistaa niittejä sekä nitojia ja hakasnaulaimia liittämiseen, kiinnittämiseen ja sulkemiseen).

Dieta valmistaa ja myy ammattikeittiölaitteita. Dietan pääasiallinen markkina-alue on Suomi. Dieta valmistaa patayleiskoneita ja hankkii muita laitteita eri valmistajilta ympäri maailmaa. Dietan tuotevalikoimaan kuuluvat mm. ruoanvalmistus-, esikäsittely- ja tarjoilutarvikkeet sekä kylmäsäilytys- ja astianpesulaitteet. Tuotteita myydään etupäässä ammattikeittiöihin kuten hotelleihin, ravintoloihin, laitosten keittiöihin ja supermarketteihin. Dieta omistaa kolme tytäryhtiötä: virolaisen yhtiön Dieta AS, latvialaisen yhtiön SIA Sieta Ltd. ja venäläisen yhtiön OOO Dieta. Dieta omistaa lisäksi 75 % virolaisesta yhtiöstä ASSI AS.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

ITW:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 12 miljardia euroa, josta kertyi Suomesta [yli 20][1] miljoonaa euroa. Dietan maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli [25–30] miljoonaa euroa, josta kertyi Suomesta [yli 20] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan ITW:n suomalaiset tytäryhtiöt eivät toimi samoilla tuotemarkkinoilla kuin Dieta eivätkä myöskään markkinoilla, jotka ovat vertikaalisessa suhteessa näihin markkinoihin. Ainoastaan ITW:n astianpesulaitteita myydään jonkin verran Suomessa kolmansien jakelijoiden kautta. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat ammattikeittiölaitteet, joiden osalta osapuolilla on päällekkäisyyttä vain ammattimaisten astianpesulaitteiden alasegmentissä. Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat laajuudeltaan kansalliset. Ilmoittajan arvion mukaan ammattikeittiölaitemarkkinoiden arvo Suomessa on [60–75] miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [20–30] %. Ilmoittajan mukaan ammattimaisten astiapesulaitteiden markkinoiden arvo Suomessa on [10–25] miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [25–35] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Illinois Tool Works Inc. hankkii määräysvallan Dieta Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.