Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.11.1999

Diaarinumero

860/81/1999

Osapuolet

Nova Chemicals Corporation / Shellin polystyreeniliiketoiminnat

Asian vireilletulo

Nova Chemicals Corporation (Nova) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 12.10.1999 tehneensä 6.10.1999 sopimuksen Shell Petroleum Company Limitedin (Shell) kanssa Shell-konsernin polystyreeniliiketoiminnan ostamisesta.

Hankkijan yritysryhmän liikevaihto oli vuonna 1998 noin 12 miljardia markkaa. Hankittavan liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin [ ][1] miljardia markkaa. Shellin suomalainen tytäryhtiö on harjoittanut hankinnan kohteeseen kuuluvia polystyreenin myynti- ja markkinointitoimintoja Suomessa.

Ratkaisu ja sen perustelut

Nova on kanadalainen yritys, joka tuottaa ja markkinoi kemikaaleja, muun muassa olefiinejä/polyolefiinejä ja styreenejä/polystyreenejä. Nova hankki vuonna 1998 Huntsman Corporationin polystyreeniliiketoiminnan, minkä seurauksena sillä on kaksi polystyreenituotantolaitosta Euroopassa, Iso-Britanniassa (CPS) ja Ranskassa (EPS). Novalla ei ole tuotantoa Suomessa, mutta sen tuotteita jakelee suomalainen jälleenmyyjä.

Shell myy yrityskaupassa kolme Euroopassa sijaitsevaa polystyreenin tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Englannissa, Ranskassa ja Alankomaissa. Lisäksi kaupassa siirtyy liiketoimintaan liittyvät asiakaslistat, teknologia, henkilöstö ja markkinointi- ja tuotekehitystoiminnot sekä immateriaalioikeudet kuten patentit. Suomen kohdalla ostajalle siirtyvät lähinnä asiakasrekisterit- ja sopimukset sekä immateriaalioikeudet.

Yrityskauppa koskee kahta erillistä muovipuolivalmistetta, polystyreeniä (Compact Polystyrene, CPS) ja paisutettua polystyreeniä (Expandable Polystyrene, EPS). Ilmoittajan käsityksen mukaan markkinat ovat Suomea laajemmat. Länsi-Euroopassa yhteenliittymästä tulee etenkin EPS-markkinoilla merkittävä toimittaja. Shell on toiminut Suomessa ainoastaan EPS-markkinoilla, joten yrityskauppa vaikuttaa Suomessa lähinnä näillä markkinoilla.

Suomen myyntimäärään perustuvien kokonaismarkkinoiden kooksi ilmoittaja arvioi CPS:n osalta noin 17.100 tonnia ja EPS:n osalta noin 21.400 tonnia. Yhteenliittymällä on yrityskaupan jälkeenkin näillä markkinoilla vain muutaman prosentin markkinaosuus. EPS-markkinoilla on yksi kotimainen tuottaja, Styrochem Finland Oy, jolla on myös lopputuotevalmistusta (pääasiassa EPS-eristeet). Lopputuotevalmistuksen vuoksi sillä on huomattava markkinaosuus puolivalmistemarkkinoilla (EPS) Suomessa. Suomen CPS-markkinoiden myynti perustuu sitä vastoin kokonaisuudessaan tuontiin.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena