Hartwall Capital Oy Ab / Cramo Oyj

Päivämäärä

9.11.2012

Diaarinumero

871/14.00.10/2012

Osapuolet

Hartwall Capital Oy Ab / Cramo Oyj

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 1.11.2012 ilmoitettu kilpailulain 4 luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Hartwall Capital Oy Ab on saavuttanut tosiasiallisen määräysvallan Cramo Oyj:ssä.

Hartwall Capital on suomalainen perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka sijoittaa etupäässä suomalaisiin yrityksiin ja kehittää näitä yrityksiä aktiivisena omistajana. Cramo on Cramo-konsernin emoyhtiö, joka on listattu Helsingin pörssissä. Cramo-konserni on vuokrauspalveluyritys, joka vuokraa koneita ja laitteita sekä myy ja vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Konevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä siihen liittyvistä palveluista. Konserni toimii Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.

Ilmoittajan mukaan Cramon toimialana on koneiden ja laitteiden vuokraus ja siihen liittyvät palvelut. Cramon liiketoiminta koostuu i) rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta, ii) siirtokelpoisten tilojen vuokrauksesta ja myynnistä, iii) koneiden ja laitteiden vuokraukseen liittyvistä palveluista, ja vähäisessä määrin iv) käytettyjen vuokrakoneiden ja -laitteiden myynnistä. Ilmoittajan mukaan Hartwall Capital ei käytä määräysvaltaa missään yhtiössä, joka toimisi Cramon kanssa samoilla markkinoilla taikka niihin vertikaalisessa suhteessa olevilla markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Hartwall Capital Oy Ab on saavuttanut tosiasiallisen määräysvallan Cramo Oyj:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Keijo Ranta, puhelin 029 505 3365, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.