Yhteisyrityksen perustaminen – Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy

Päivämäärä

9.11.2012

Diaarinumero

872/14.00.10/2012

Osapuolet

Yhteisyrityksen perustaminen – Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy

Asiaselostus

Kilpailuvirastolle on 1.11.2012 ilmoitettu kilpailulain 4 luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy perustavat yhteisyrityksen Venäjän ja Ukrainan liiketoiminnoilleen.

Ramirent Europe on Ramirent Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Ramirent on Ramirent-konsernin emoyhtiö ja se on listattu Helsingin pörssissä. Ramirent-konserni on konevuokrausalan yleistoimija, joka vuokraa koneita ja laitteita mm. rakennusalan toimijoille ja muille teollisten alojen asiakkaille. Lisäksi Ramirent-konserni tarjoaa vuokraukseen liittyviä palveluja sekä vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Konserni myös myy käytettyjä vuokrakoneita ja -laitteita. Konserni toimii Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Suomen Tähtivuokraus on Cramo Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Cramo on Cramo-konsernin emoyhtiö, joka on listattu Helsingin pörssissä. Cramo-konserni on vuokrauspalveluyritys, joka vuokraa koneita ja laitteita sekä myy ja vuokraa siirtokelpoisia tiloja. Konevuokraus koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta sekä siihen liittyvistä palveluista. Konserni toimii Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa.

Ilmoittajien mukaan osapuolten toimialana on koneiden ja laitteiden vuokraus ja siihen liittyvät palvelut. Osapuolten liiketoiminta koostuu i) rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta, ii) siirtokelpoisten tilojen vuokrauksesta ja myynnistä, iii) koneiden ja laitteiden vuokraukseen liittyvistä palveluista, ja vähäisessä määrin iv) käytettyjen vuokrakoneiden ja -laitteiden myynnistä.

Ilmoittajien mukaan yhteisyritys perustetaan osapuolten Venäjän ja Ukrainan liiketoiminnoille. Yhteisyritys harjoittaa konevuokrausliiketoimintaa ainoastaan Venäjällä ja Ukrainassa, eikä sillä tule olemaan toimintoja Suomessa. Osapuolet jatkavat ilmoittajien mukaan itsenäisinä toimijoina Suomessa sekä Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta muissakin maissa.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ramirent Europe Oy ja Suomen Tähtivuokraus Oy perustavat yhteisyrityksen Venäjän ja Ukrainan liiketoiminnoilleen.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Keijo Ranta, puhelin 029 505 3365, sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi.