Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.11.2004

Diaarinumero

878/81/2004

Osapuolet

Keswell Oy/Indoor Group Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 1.11.2004 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Kesko Oyj:n (”Kesko”) tytäryhtiö Keswell Oy (”Keswell”) hankkii määräysvallan Indoor Group Oy:ssä (”Indoor”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Keswell on käyttötavarakauppaan erikoistunut Keskon kokonaan omistama tytäryhtiö. Keswellin suurin tytäryhtiö on Anttila Oy, joka toimii neljällä konseptilla: Anttila-tavaratalot, Kodin Ykkönen, Anttila postimyynti ja netanttila.com. Muita Keswellin kauppakonsepteja ovat Intersport, Kesport, Musta Pörssi, Andiamo, K-Kenkä, Kenkäexpertti ja Academica. Suomen ulkopuolella Keswellillä on toimintaa Virossa ja Latviassa.

Indoor harjoittaa kodin huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppaa Suomen, Suur-Tukholman ja Baltian alueella. Indoor -konserniin kuuluu vähittäiskauppaketjut Asko ja Sotka, pehmustettujen huonekalujen kokoonpanoon keskittyvä Insofa Oy sekä tytäryhtiöt Ruotsissa, Virossa ja Latviassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Keskon ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 7 miljardia euroa ja Indoor -konsernin noin 164 miljoonaa euroa. Keskon ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten Suomesta kertynyt liikevaihto vuonna 2003 oli noin 6 miljardia euroa ja Indoor -konsernin vastaavasti noin 152 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan molemmat yrityskaupan osapuolet harjoittavat huonekalujen ja sisustustarvikkeiden vähittäiskauppaa Suomessa. Ilmoittajan mukaan sillä, ovatko huonekalujen ja sisustustarvikkeiden markkinat toisistaan erilliset markkinat vaiko osa samaa markkinaa, ei ole merkitystä asian ratkaisun kannalta. Keswell katsoo, että huonekalu- ja sisustustarvikesegmentit ovat maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan valtakunnalliset.

Kesko-konsernissa huonekalu- ja sisustustarvikkeiden kauppaa harjoittavat pääasiassa Keswellin tytäryhtiön, Anttila Oy:n Anttila- ja Kodin Ykkönen tavaratalot. Anttila ‑tavarataloja on 26 kpl ja Kodin Ykkönen -tavarataloja 7 kpl Suomessa. Tavaratalojen lisäksi Anttilan postimyynti ja verkkokauppa sekä Keskoon kuuluva Citymarket Oy ja Rautakesko Oy myyvät rajoitetusti huonekaluja ja sisustustarvikkeita.

Indoor -ketjussa huonekalu- ja sisustustarvikkeiden kauppaa harjoittavat Asko- ja Sotka -huonekaluketjut. Asko-ketju on perinteinen huonekalukauppa, jonka valikoimaan kuuluu oma mallisto. Yhtiön merkittävimmät tuoteryhmät ovat verhoillut kalusteet, patjat ja kovat kalusteet. Asko-ketjuun kuuluu 21 omaa myymälää ja 8 luvake-sopimuksiin perustuvaa myymälää. Sotka-ketjun myynti koostuu pääasiassa huonekalumyynnistä, josta merkittävimmät tuoteryhmät ovat patjat, verhoillut kalusteet ja hyllystöt. Sotka-ketjuun kuuluu Suomessa 20 omaa myymälää sekä 32 luvake-sopimuksiin perustuvaa myymälää. Indoor -konserniin kuuluva Insofa Oy valmistaa kangas- ja nahkaverhoiltuja huonekaluja.

Huonekalujen suurimpia tuoteryhmiä myynnin arvon mukaan ovat sohvat ja sohvakalustot, vuoteet ja patjat, kirjahyllyt, ruokailuryhmät sekä kaapit ja lipastot.[1] Sisustustarvikkeita ovat muun muassa sisustustekstiilit, matot, valaisimet ja peitteet sekä muut huonekaluliikkeissä myytävät oheistuotteet.

Ilmoittajan mukaan huonekaluja ja sisustustarviketuotteita myydään tilastoissa luokiteltujen myymälöiden ohella tavarataloissa, halpahalleissa, marketeissa ja antiikkiliikkeissä. Tuotevalikoimien perusteella kodinsisustusketjut voitaisiin ilmoittajan mukaan jakaa kolmeen ryhmään: i) huonekaluliikkeet, jotka eivät myy lainkaan sisustustarvikkeita; ii) kodinsisustusliikkeet, jotka huonekalujen ohella tarjoavat pienen valikoiman sisustustarvikkeita ja iii) kodinsisustusliikkeet, jotka tarjoavat huonekaluja sekä laajan valikoiman sisustustarvikkeita.

Kuten jäljempänä käy ilmi, keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Relevanttien hyödykemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määrittely ei siten ole tarpeen nyt käsillä olevan tapauksen kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.

Markkinatoimijat, markkinoiden koko ja markkinaosuudet

Suomen Huonekalukaupan Liitto ry:n mukaan vuonna 2003 huonekalu- ja sisustustarvikkeiden veroton myynti oli noin 1 miljardia euroa, josta huonekalujen veroton myynti oli 768 miljoonaa euroa. Huonekalukaupan markkinaosuudet olivat Liiton mukaan: Indoor Group (Asko ja Sotka) 21,9 %, Isku 16,6 %, Stemma 8,3 %, Masku-ryhmä 8,2 %, Ikea 5,4 %, Vepsäläinen 5 %, EM-ketju 3,3 %, Jysk Oy 3,3 % ja Kodin Ykkönen 2,8 %. Muiden toimijoiden osuudeksi jää 26,3 %. Alan toimijoista eniten myyntiään ovat viime vuonna kasvattaneet Ikea, Vepsäläinen, Maskuryhmä, Kodin Ykkönen ja Stemma.

Yrityskaupan seurauksena muodostuvasta keskittymästä tulee huonekalukaupan markkinajohtaja noin 25 %:n markkinaosuudella. Keswellin arvion mukaan todellinen huonekalu- ja sisustustarvikekaupan vuoden 2003 veroton myynti olisi noin 1300–1600 miljoonaa euroa, riippuen siitä, mitä tuotteita katsotaan kuuluvan sisustustarvikesegmenttiin. Sisustustarvikkeiden kokonaismarkkina on ilmoittajan mukaan markkinamäärittelystä riippuen 550–850 miljoonaa euroa. Osapuolten arvion mukaan keskittymän markkinaosuus olisi huonekalujen ja sisustustarvikkeiden osalta [< 25 %][2].

Yritysjärjestelyn kilpailuvaikutukset

Kilpailuviraston yrityskaupan johdosta kuulemat markkinaosapuolet ovat muun muassa katsoneet, että yrityskaupan seurauksena muodostuva keskittymä on erityisen vahva sekä patjojen että kesä/ulkokalusteiden tuoteryhmissä. Markkinaosapuolet katsovat lisäksi, että Keskon hankintakanavat ja logistinen osaaminen ovat omiaan vahvistamaan keskittymän markkinavoimaa.

Patjamarkkinoiden osalta Keswell arvioi ilmoittajan toimittamissa lisäselvityksissä, että noin 5 % huonekalukauppojen nettomyynnistä koostuu patjoista. Patjamarkkinoilla on saatavilla useita vaihtoehtoisia tuotteita kulutuspreferensseistä riippuen. Yrityskaupan ilmoittaja arvioi keskittymän markkinaosuudeksi patjasegmentillä enimmillään noin [35–45 %]. Järjestelyn seurauksena tapahtuva markkinaosuuden lisäys on Keswellin arvion mukaan kuitenkin vähäinen. Keswell katsoo lisäksi vallitsevan kilpailun sekä alalle tulon helppouden osaltaan vähentävän keskittymän markkinavoimaa.

Ulko/kesäkalusteiden osalta Keswell katsoo, että kyseisiä tuotteita myydään huonekaluliikkeiden ohella tavaratalo-, hypermarket-, rautakauppa-, puutarha-, huoltamo- ja halpahallitoiminnassa. Määräysvallan hankkija katsoo lisäksi, että noin 90 % ulko/kesäkalusteista on tuontitavaraa. Keskittymän markkinaosuudeksi kesä/ulkokalusteiden segmentillä Keswell arvioi enimmillään noin
[15–20 %].

Suomen Huonekalukaupan liitto arvioi huonekalujen ja sisustustarvikkeiden kulutuksen kehittyvän positiivisesti. Kysyntään vaikuttavat ennen kaikkea ostovoiman kasvu sekä uusien asuntojen rakentaminen. Huonekaluliikkeet ovat lisänneet osuuttaan kodinsisustamisen kokonaismarkkinoista. Huonekaluliikkeiden tuotevalikoima on viime vuosina laajentunut erityisesti sisustustavaroiden osalta.

Huonekalukaupan Liiton tilastojen mukaan kotimarkkinoiden kokonaistarjonnasta tuontihuonekalujen osuus on noin 30 % (noin 330 miljoonaa euroa). Kodin huonekaluihin erikoistuneissa myymälöissä tuontihuonekalujen osuus on vielä suurempi, noin 45 %. Erityisesti patjojen tuonti on lisääntynyt viime vuosina. Viennin arvo oli vuonna 2003 vastaavasti noin 270 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä huonekalujen tuontimaita ovat Ruotsi, Viro, Saksa ja Italia. Kotimaisista huonekaluvalmistajista suurimpia on Isku, joka valmistaa noin 90 % tuotteistaan Suomessa. Muita huonekaluvalmistajia ovat muun muassa Martela, Novart, Puustelli ja Incap Furniture. Valtaosa kotimaisista huonekaluvalmistajista on pk-yrityksiä. Kauppa- ja teollisuusministeriön huonekaluteollisuuden toimialaraportin[3] mukaan huonekalujen kauppa keskittyy edelleen suurimmille jakelijoille ja sisustustavarataloille ja nämä ostavat entistä pienemmältä joukolta toimittajia.

Kilpailuvirasto arvioi, että ilmoitettu yritysjärjestely ei johda merkittävään markkinavoiman keskittymiseen huonekalujen ja sisustustarvikkeiden markkinoilla. Eräissä tuotesegmenteissä olevista korkeahkoista markkinaosuusluvuista huolimatta alalla on useita merkittäviä toimijoita, mikä on omiaan lisäämään markkinoiden kilpailullisuutta. Huonekalukauppaan erikoistuneiden vähittäisliikkeiden ohella huonekaluja ja etenkin sisustustarvikkeita myydään esimerkiksi postimyynnin, markettien, tavaratalojen sekä huoltamotoiminnan kautta. Alalle tuloon, esimerkiksi maahantuonnin muodossa, ei viraston arvion mukaan myöskään liity merkittäviä esteitä. Ruotsalainen Ikea ja tanskalainen Jysk ovat eräitä Suomeen etabloituneita ulkomaisia toimijoita, jotka ovat onnistuneet kasvattamaan markkinaosuuttaan melko nopeasti. Suomessa toimii lisäksi myös muita pienempiä ulkomailta Suomeen huonekaluja tuovia yrityksiä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Kesko Oyj:n tytäryhtiö Keswell Oy hankkii määräysvallan Indoor Group Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tilastokeskuksen kulutustutkimus 2002

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Huonekalujen valmistus. KTM:n toimialaraportti 11/2004.