Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.10.2007

Diaarinumero

897/81/2007

Osapuolet

Stockmann Oyj Abp / AB Lindex (publ.)

Asian vireilletulo

Stockmann Oyj Abp (”Stockmann”) on 12.10.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa sen tarkoituksena on julkisella ostotarjouksella hankkia määräysvalta AB Lindexissä (”Lindex”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Stockmann suomalainen julkinen osakeyhtiö, joka harjoittaa vähittäiskauppaa Suomessa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Stockmannin toiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön, jotka ovat tavarataloryhmä, etäkauppaa harjoittava Hobby Hall sekä muotikaupan myymäläketju Seppälä. Seppälä myy naisten, miesten ja lasten vaatteita sekä kenkiä ja kosmetiikkaa. Sillä on Suomessa yli 120 myymälää. Stockmannin tavaratalot sijaitsevat Helsingin keskustassa, Itäkeskuksessa, Vantaan Jumbossa, Espoon Tapiolassa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Tavarataloryhmään kuuluvat kotimaassa myös seitsemän Akateemisen kirjakaupan myymälää tavaratalopaikkakunnilla, Zara-muotimyymälät Helsingin keskustassa, Itäkeskuksessa, Vantaalla ja Turussa, Stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälät sekä Outlet-myymälä, joka myy tavaratalojen valikoimasta yli jääneitä tuotteita.

Lindex on julkinen osakeyhtiö, joka valmistaa ja myy naisten ja lasten vaatteita ja asusteita Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Suomessa Lindexillä on 53 liikettä 38 paikkakunnalla.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Stockmann-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 1,3 miljardia euroa, josta noin 998,5 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Lindex-konsernin liikevaihto 31.8.2007 päättyneellä tilikaudella oli noin 570 miljoonaa euroa, josta noin [50–70][1] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan sekä Stockmann että Lindex toimivat vaatteiden ja asusteiden (laukut, kengät, korut, huivit jne.) jälleenmyynnissä. Jälleenmyynti kattaa myymälöiden lisäksi myös postimyynnin ja on-line -myynnin. Vaatteiden ja asusteiden jälleenmyynti voidaan ilmoittajan mukaan jakaa kolmeen päämarkkinaan: naisten vaatteet, miesten vaatteet sekä lasten ja nuorten vaatteet.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa naisten vaatteiden sekä lasten ja nuorten vaatteiden[2] jälleenmyynnin markkinoilla. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat sekä naisten että lasten ja nuorten vaatteiden osalta vähintään kansalliset. Ilmoittajan arvion mukaan naisten vaatemarkkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli noin 1,8 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [10–15] %. Ilmoittajan arvion mukaan lasten ja nuorten vaatemarkkinoiden koko vuonna 2006 oli noin 660 miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli noin [10–15] %.[3]

Ilmoittaja on Kilpailuviraston pyynnöstä toimittanut myös paikkakuntakohtaisia markkinatietoja niiden paikkakuntien osalta, joilla yrityskaupan molemmilla osapuolilla on myymälä ja joilla toimii vähemmän kuin neljä kilpailevaa yritystä. Nämä paikkakunnat ovat Iisalmi, Kerava, Nokia, Porvoo ja Tammisaari. Näillä paikkakunnilla yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on ilmoittajan arvion mukaan 20–35 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Stockmaan Oyj Abp hankkii määräysvallan AB Lindexissä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ilmoittajan mukaan lasten ja nuorten vaatteiden jälleenmyynnin markkina käsittää vaatteita ja asusteita 0–19 -vuotiaille lapsille ja nuorille.

[3] Ilmoittajan mukaan osapuolten arvioihin naisten vaatteiden sekä lasten ja nuorten vaatteiden kokonaismarkkina-arvoista sisältyvät myös vaatteiden kanssa myytävät asusteet (kuten esimerkiksi huivit, asustekorut, vyöt, yms.).