Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.2.2008

Diaarinumero

90/81/2008

Osapuolet

The New Black Oy / Varesvuo Partners Oy

Asian vireilletulo

The New Black Oy (”New Black”) on 31.1.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Varesvuo Partners Oy:ssä (”Varesvuo Partners”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

New Blackin toimialana on harjoittaa muun muassa tv-, video- ja radio-ohjelmatuotantoa, filmi- ja televisiomainoselokuvatuotantoa, lyhyt- ja kokoillanelokuvien tuotantoa sekä ääni- ja kuvatallenteiden tuotantoa, valmistamista ja kauppaa. New Black kuuluu CapMan Oyj:n (”CapMan”) yritysryhmään. CapMan on vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja, jonka pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi. CapMan on listattu Helsingin Pörssissä (OMX Helsinki).

Varesvuo Partners -konserni on erikoistunut tv-sisällöntuotantoon. Konserniyhtiöiden päätoimialoja ovat tv-ohjelmatuotanto ja mainoselokuvatuotanto. Varesvuo Partners on televisiokanavista riippumaton ja tarjoaa tuotantoa kaikille kanaville ja mainostoimistoille. Yritysryhmä tuottaa tv-ohjelmien ja mainoselokuvien lisäksi pitkiä elokuvia, jälkikäsittely- ja kalustonvuokrauspalveluita sekä klassisen musiikin äänitallenteita. Varesvuo Partnersin yritysryhmään kuuluvia yhtiöitä ovat muun muassa Kaivopuiston Grillifilmi Oy, Moskito Television Oy, Crea Sport Production Oy, Van Der Media Oy, Woodpecker Film Oy, Angel Films Oy, Ondine Oy, Generator Post Oy ja Electric Light Company Finland Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin yritysryhmän yhteenlaskettu maailmalaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli [yli 2][1] miljardia euroa, josta [yli 1] miljardi euroa kertyi Suomesta. Varesvuo Partners -yritysryhmään kuuluvien yhtiöiden yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli [yli 20] miljoonaa euroa, josta [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Varesvuo Partners -konsernin ydinliiketoimintaa on televisio-ohjelmien ja mainoselokuvien tuottaminen. CapMan tai sen hallinnoimat rahastot eivät ilmoittajan mukaan ennen kyseessä olevaa yrityskauppaa käytä määräysvaltaa yhtiöissä, jotka toimivat Varesvuo Partners -yritysryhmän kanssa samalla toimialalla. Ilmoittajan arvion mukaan tv-ohjelmien tuotantomarkkinoiden arvo Suomessa (televisiokanavien ”in-house”-tuotanto pois luettuna) on noin 70 miljoonaa euroa, josta Varesvuo Partnersin osuus on alle 10 %. Ilmoittaja arvioi Suomen mainoselokuvatuotantomarkkinat 60 miljoonan euron arvoisiksi ja Varesvuo Partners -yritysryhmän kyseisen markkinan markkinaosuudeksi 11–12 %. Ilmoittajan mukaan Varesvuo Partnersin merkittävimpiä kilpailijoita tv-ohjelmatuotannossa Suomessa ovat Metronome Film & Television Oy, Zodiak Television Finland Oy Ab – Broadcasters, FremantleMedia Finland Oy, Solar Films Inc. Oy ja Nordisk Film & TV.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa The New Black Oy hankkii määräysvallan Varesvuo Partners Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.