Intera Partners Oy / Kamux Oy

Päivämäärä

16.12.2011

Diaarinumero

903/14.00.10/2011

Osapuolet

Intera Partners Oy / Kamux Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 7.12.2011 ilmoitettu järjestely, jossa Intera Partnersin yritysryhmään kuuluva Intera Fund II KY perustaa KMX Holding Oy -nimisen osakeyhtiön, joka hankkii omistukseensa koko Kamux Oy:n osakekannan.

Intera Partners Oy (”Intera”) on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa keskisuuriin yrityksiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Interan kohdeyhtiöitä ovat Consti Yhtiöt Oy, Mikeva Oy, Normek Oy, Orthex Oy, Delete Group Oy, Polarica AB, Trafotek Oy, Tamtron Oy ja Royal Ravintolat Oy. Kamux-konsernin liiketoimintana on käytettyjen autojen myynti ja maahantuonti ja näihin liittyvien oheispalvelujen, kuten takuu-, vakuutus- ja rahoituspalvelujen myynti. Yhtiöllä on Suomessa 16 toimipistettä, joista useimmat sijaitsevat Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Ilmoittajan mukaan Kamux Oy:n yritysryhmän ja Interan määräysvallassa olevien yhtiöiden liiketoimintojen välillä ei ole horisontaalista päällekkäisyyttä eikä vertikaalisia yhteyksiä. Kohteen markkinaosuus käytettyjen henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnissä, maahantuonnissa ja oheispalveluissa on ilmoittajan mukaan 1–3 %. Käytettyjen autojen vähittäismyyntimarkkinoilla on runsaasti toimijoita. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston markkinaselvityksessä ei ole myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Intera Partners Oy hankkii Kamux Oy:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Lisätietoja päätöksestä antaa erikoistutkija Susanna Suvanto.