Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.11.2003

Diaarinumero

914/81/2003

Osapuolet

Nordic Capital IV Limited / Hackman Oyj Abp

Asian vireilletulo

Nordic Capital IV Limited (Nordic Capital) on 4.11.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Hackman Oyj Abp:ssä (Hackman).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Nordic Capital on yksityinen rahoitusyhtiö, joka sijoittaa pääomaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja hoitaa sitä niissä. Nordic Capital hankkii Hackmanin Cidron Capitalin välityksellä. Ylintä määräysvaltaa Nordic Capitalissa käyttää kolme henkilöä (avainjohtajat), eikä rahastojen sijoittajilla eikä muilla yhteisöillä ole määräysvaltaa strategisiin päätöksiin. Samat kolme henkilöä käyttävät määräysvaltaa myös Nordic Capital Fond III, Nordic Capital Fond IV ja Nordic Capital Fond V -rahastoissa.

Hackman-konsernin muodostavat emoyhtiö Hackman ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt iittala oy ab (iittala) ja Hackman Metos Oy Ab (Metos). Iittala valmistaa ja markkinoi kodintuotteita. Metos kehittää ja valmistaa ammattikeittiöiden tarpeisiin asiakaslähtöisiä palveluja, ratkaisuja ja tuotteita. Metoksella on myyntiyhtiöt Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Baltian maissa, Venäjällä, Hollannissa, Belgiassa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Italiassa. Metoksen tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Hollannissa, Belgiassa ja Italiassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Nordic Capitalin maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin […][1] miljardia euroa vuonna 2002. Hackmanin maailmanlaajuinen liikevaihto oli […] miljoonaa euroa vuonna 2002. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Iittala valmistaa ruoanvalmistus-, aterin- ja sisustustuotteita. Iittalan tunnetuimmat tavaramerkit ovat iittala, Hackman, Arabia, BodaNova, Höganäs Keramik, Rörstrand ja Höyang-Polaris. Ilmoittajan mukaan mainitun segmentin arvo oli viime vuonna Suomessa noin 250 miljoonaa euroa. Iittalan markkinaosuus segmentillä on [20–30] %.

Metoksen kolme liiketoiminta-aluetta ovat perustuotteet, innovatiiviset tuotteet sekä loppuasiakasmyynti ja -palvelut. Metos valmistaa astianpesu-, keitto-, paisto-, kylmä-, jakelu- ja säilytyslaitteita. Ilmoittajan mukaan mainitun segmentin arvo oli viime vuonna Suomessa noin 160 miljoonaa euroa. Metoksen markkinaosuus segmentillä on [25–35] %.

Ilmoittajan mukaan Nordic Capital […] ei toimi Hackmanin kanssa samoilla toimialoilla. […].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Nordic Capital IV Limited hankkii määräysvallan Hackman Oyj Abp:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.