Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.10.2007

Diaarinumero

929/81/2007

Osapuolet

Tokmanni Oy / Säästöpörssi Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Tokmanni Oy (”Tokmanni”) on 12.10.2007 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Säästöpörssi Oy:n liiketoiminnan (”Säästöpörssi”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tokmanni harjoittaa päivittäistavaroiden eli erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa. Tokmanni-konserni on valtakunnallinen halpakauppaketju, johon kuuluu 119 myymälää kuuden eri liikemerkin alla; Tokmanni, Tarjoustalo, Vapaa Valinta, Robin Hood, Maxi-Makasiini ja Maxi Kodintukku. Tokmanni-konsernin verkosto kattaa koko Suomen ja konsernilla on myymälä kaikissa suuremmissa kaupungeissa. Tokmanni kuuluu CapMan-yritysryhmään. CapManin portfolioon ei kuulu elintarvikkeiden ja erikoistavaroiden vähittäismyyntiä harjoittavia yrityksiä Suomessa lukuun ottamatta Finlayson & Co Oy:tä ja Finlayson Oy:tä, joilla on yhteensä viisi Finlayson-tuotteisiin erikoistunutta myymälää Helsingissä, Turussa ja Lempäälän Ideaparkissa sekä tehtaanmyymälä Tampereella, Forssassa, Ikaalisissa ja Turussa.

Säästöpörssi harjoittaa päivittäistavaroiden eli erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa. Säästöpörssi toimii Etelä-Suomessa kymmenellä paikkakunnalla. Säästöpörssiin kuuluu yhteensä 12 Säästöpörssi ja Säästöpörssi Extra -nimellä toimivaa myymälää, jotka sijaitsevat Forssassa, Hangossa (2 liikettä), Humppilassa, Karjaalla (2 liikettä), Karkkilassa, Kirkkonummella, Lohjalla, Nummelassa, Tammisaaressa ja Urjalassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tokmanni kuuluu CapMan-yritysryhmään, jonka maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2006 oli yli 2 miljardia euroa. CapManin kilpailuoikeudellisesta liikevaihdosta yli 20 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Säästöpörssin kilpailuoikeudellinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 34 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Tokmanni ja kaupan kohteet toimivat päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla myyden erikoistavaroita ja elintarvikkeita markettityyppisissä vähittäismyymälöissä (käsittäen tavaratalot, erilaiset marketit ja ns. halpahallit). Ilmoittajan mukaan erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinat koko Suomessa olivat vuonna 2006 noin 13–14 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli alle [3][1] %. Elintarvikkeiden vähittäiskaupan markkinoiden arvo vuonna 2006 oli noin 9–10 miljardia euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus kyseisellä markkinalla oli ilmoittajan mukaan alle [1,5] %.

Kapeimmalla mahdollisella markkinoiden alasegmentillä markkinoita voitaisiin ilmoittajan mukaan mahdollisesti tarkastella ns. erikoistavaroiden ja elintarvikkeiden halpahallitoiminnan osalta. Erikoistavaroiden halpahallintoiminnan koko Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan noin 1,3–1,5 miljardia euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu osuus on noin [20–30] %. Elintarvikkeiden halpahallitoiminnan koko Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan noin 450–600 miljoonaa euroa, josta osapuolten yhteenlaskettu osuus on noin [15–25] %. Ilmoittajan mukaan relevantteja tuotemarkkinoita määriteltäessä ns. halpahalliliiketoimintaa ei kuitenkaan voida erottaa erillisiksi markkinoiksi. Ilmoittajan mukaan ns. halpahallit toimivat samoilla markkinoilla kuin kaikki muutkin vähittäiskaupan myymälät ja erityisesti isot ja keskisuuret marketit ja tavaratalot kilpailevat suoraan ns. halpahallien kanssa.

Ilmoittajan mukaan osapuolilla ei ole päällekkäistä liiketoimintaa yhdelläkään paikkakunnalla. Säästöpörssillä on myymälä Forssassa ja Tokmannilla Tammelassa Vapaa Valinta. Nämä ovat vierekkäisiä paikkakuntia ja saattavat ilmoittajan mukaan siten vähäisessä määrin kilpailla samoista asiakkaista. Muiden myymälöiden osalta samanlaista markkina-alueiden läheisyyttä ei ilmoittajan mukaan ole.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tokmanni Oy hankkii Säästöpörssi Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.