Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.2.2004

Diaarinumero

93/81/2004

Osapuolet

Ratos AB (Publ) / Haendig AB (Publ)

Asian vireilletulo

Ratos AB (publ) (jäljempänä Ratos) on 3.2.2004 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Haendig AB (publ) -nimisessä yhtiössä (jäljempänä Haendig). Ennen yrityskauppaa Haendig on ollut Ratosin ja 3i:n yhteisessä määräysvallassa. Kyseessä olevan yritysjärjestelyn myötä Haendig siirtyy Ratosin yksinomaiseen määräysvaltaan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ratos on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa pääasiassa Pohjoismaisiin yrityksiin. Ratosin portfolioyrityksistä Arcorus, Dahl, Camfil, Haglöfs ja Atle Industri toimivat Suomessa.

Haendig on omistajayhtiö, joka omistaa kaupan alan yrityksiä DIY- (do it yourself) ja ammattilaissektorilta pohjoismaisilla markkinoilla. Haendig harjoittaa toimintaansa kuudessa tytäryhtiössä/liiketoimintayksikössä, joista kaksi, Hafa ja Penope, ovat läsnä Suomen markkinoilla. Hafa suunnittelee, kokoaa ja myy kylpyhuonesisustustuotteita rakennusliikkeille Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Penope harjoittaa puuntyöstökonekauppaa sekä sähkötyökalukauppaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Ratos-yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneeltä tilikaudelta oli noin 1,5 miljardia euroa ja Haendig-yritysryhmän noin 141 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Ratos ei suoraan tai epäsuorasti harjoita liiketoimintaa samoilla markkinoilla Haendigin kanssa. Ilmoittaja on kuitenkin antanut markkinatietoja Haendigin liiketoimintasektoreilta Suomessa. Ilmoittaja arvioi kylpyhuonesisustustuotteiden Suomen markkinat noin 130 miljoonan euron arvoisiksi ja Haendigin markkinaosuuden tällä segmentillä olevan [alle 5 %][1]. Puuntyöstökoneiden markkinat ilmoittaja arvioi [45–55] miljoonan euron arvoisiksi ja sähkötyökalujen markkinat noin [100–130] miljoonan euron arvoisiksi. Ilmoittajan mukaan Haendigin markkinaosuus on [10–25 %] puuntyöstökoneiden ja [alle 10 %] sähkötyökalujen markkinoilla.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Ratos AB (publ) hankkii määräysvallan Haendig AB (publ) -nimisessä yhtiössä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.