Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.11.1999

Diaarinumero

957/81/1999

Osapuolet

Textron Inc. / AB Benzlers

Määräysvallan hankkija

Textron Inc., Yhdysvallat

Hankinnan kohde

AB Benzlers, Ruotsi

Asian vireilletulo

Textron Inc. (jäljempänä Textron) ilmoitti 29.10.1999 Kilpailuvirastolle hankkivansa AB Benzlersin (jäljempänä Benzlers) koko osakekannan lukuunottamatta Benzlersin tytäryhtiötä Benzlers & Co. AB:tä. Kaupan jälkeen Benzlersistä tulee osa Textron-konserniin kuuluvan Avdel International B.V:n kokonaisuudessaan omistama tytäryhtiö.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Textron on monialayritys, joka valmistaa ja myy myös teolliseen käyttöön tarkoitettuja vaihdemoottoreita ja vaihteita. Textronin vaihteita ja vaihdemoottoreita myyvät Suomeen David Brown plc ja Cone Drive Operations Inc. ja niiden tytäryhtiöt. Tuotteet myydään Suomeen suoraan ulkomailta. Textronin suomalainen tytäryhtiö, David Brown Hydraulics Finland Oy, myy Suomessa vain hydrauliikkatuotteita ei sen sijaan vaihteita tai vaihdemoottoreita.

Yrityskaupan kohde Benzlers toimii teollisuuden voimansiirtoalalla, ja se valmistaa teollisia vaihdemoottoreita ja vaihteita sekä ruuvinostimia (erikoiskierukkavaihteita). Benzlersin tuotteita jakelee Suomessa tytäryhtiö Oy Benzlers Ab.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Textronin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli yli 50 mrd mk ja vastaavasti Benzlersin yli 240 mmk. Kilpailunrajoituslain (480/92) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Benzlers harjoittaa liiketoimintaa Suomessa tytäryhtiönsä Oy Benzlers Ab:n kautta. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Teollisuuden vaihdemoottoreiden ja vaihteiden markkinat ovat ainoat markkinat, joilla osapuolilla on päällekkäisyyksiä. Näillä markkinoilla Textronin markkinaosuus Suomessa on alle […] % ja Benzlersin markkinaosuus vastaavasti alle […][1] %.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Textron ostaa Benzlersin osakkeet lukuunottamatta sen tytäryhtiötä Benzlers & Co:ta. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] […]-symbolilla merkityt kohdat on poistettu liikesalaisuuksina. Yritysten yhteinen markkinaosuus on alle 15 %.