Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.1.2006

Diaarinumero

978/81/2005

Osapuolet

Bergman & Beving Tools Suomi Oy / Ruuska Group Oy

Asian vireilletulo

Bergman & Beving Tools Suomi Oy (jäljempänä ”BBTS”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 19.12.2005 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Ruuska Group Oy:ssä (jäljempänä ”Ruuska Group”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

BBTS on osa Bergman & Beving -konsernia, joka tarjoaa työkaluja, teollisuustarvikkeita ja komponentteja teollisuudelle ja rakennusalalle Pohjois-Euroopassa. Käytännössä BBTS hallinnoi neljää tytäryhtiötään, eikä sillä ole muuta liiketoimintaa. BBTS:n tytäryhtiöistä kolme; Oulun Pultti Oy, Pohjanmaan Pultti, Kone ja Ruuvi Oy ja Pultti-Nurkka Oy ovat teollisia vähittäismyyjiä. Niiden liiketoiminta koostuu työkalujen, tarvikkeiden, suojavarusteiden, kiinnityselementtien, työpistevarusteiden ja muiden tarvikkeiden vähittäismyynnistä teollisuudelle ja rakennusalalle. BBTS:n neljäs tytäryhtiö on Tools Finland Chain Forum Oy, joka vastaa vapaaehtoisen, teollisten jälleenmyyjien vähittäiskauppaan erikoistuneen TOOLS -ketjun toiminnoista.

Ruuska Group on perheyhtiö, joka harjoittaa mm. työkalujen, teollisuustarvikkeiden, komponenttien ja edellä mainittuihin tarvikkeisiin liitännäisten palveluiden vähittäismyyntiä teollisuudelle. Käytännössä yhtiö ostaa tuotteita valmistajilta ja jakelijoilta ja myy ne edelleen teollisuustoimijoille. Tuotteiden lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen mm. asennuspalveluita sekä muita liitännäisiä palveluita. Ruuska Groupin tytäryhtiöitä ovat: Kotkan Tarvikeapu Oy, Jämsän Tekniikka Oy, Kouvolan Laakeri Oy, Valkeakosken Tekniikka Oy, Mäntän Laakeri Oy, Varkauden Tekniikka Oy, Karjalan Tekniikka Oy, Työkalutalo Porvoo Oy, Jyväskylän Laakeri Oy, Savonlinnan Tekniikka Oy, Tampereen Insinööritoimisto Oy ja Suomen Tarviketekniikka Oy.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Bergman & Beving -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeisimmän tarkastetun tilinpäätöksen mukaan noin 400 miljoonaa euroa, josta noin 32 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Ruuska Groupin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 36 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan osapuolet tarjoavat työkaluja, tarvikkeita, komponentteja ja niihin liitännäisiä palveluita teollisuudelle. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. laakerit, pultit, mutterit, erilaiset työkalut, kiinnitystarvikkeet, hydrauliikka, pneumatiikka ja niihin liitännäiset palvelut (esim. varastointi ja asennus). Näin ollen ilmoittajan käsityksen mukaan relevantti tuotemarkkina on teollisten tarvikkeiden ja komponenttien vähittäismyynnin markkina, jonka koko Suomessa oli vuonna 2004 noin [1200–1500][1] miljoonaa euroa. Ilmoittajan käsityksen mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat valtakunnalliset. Osapuolten arvion mukaan niiden yhteenlaskettu markkinaosuus tällä markkinalla on [alle 5] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bergman & Beving Tools Suomi Oy hankkii määräysvallan Ruuska Group Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.