Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.1.2006

Diaarinumero

988/81/2005

Osapuolet

Tokmanni Oy / Jukka Saastamoinen Oy:n liiketoiminta ja TarjousMaxi Oy

Asian vireilletulo

Tokmanni Oy (”Tokmanni”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 20.12.2005 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Robinhood -toiminimellä harjoitettavan Jukka Saastamoinen Oy:n liiketoiminnan (”Robinhood”) sekä yksinomaisen määräysvallan TarjousMaxi Oy:ssä (”TarjousMaxi”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tokmanni harjoittaa päivittäistavaroiden eli erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa. Yritys toimii Itä-Suomessa, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa sekä Oulun seudulla. Tällä hetkellä Tokmanni-ketjuun kuuluu yhteensä 25 Tokmannia, 35 Vapaan Valinnan myymälää, yksi Milleri-myymälä sekä neljä Säästökuoppa-myymälää. Tokmanni kuuluu CapManin yritysryhmään[1]. CapManin yritysryhmään kuuluu myös valtakunnallinen paperi-, askartelu-, lahjatavara- ja kodintarviketuotteisiin erikoistunut myymäläketju Tiimari Oyj.

Robinhood harjoittaa erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa Etelä- ja Kaakkois-Suomessa. Liiketoimintaan kuuluu 11 myymälää. Myös TarjousMaxi harjoittaa erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa. TarjousMaxiin kuuluvat Etelä-Suomessa toimivat 23 Tarjoustaloa ja Kainuun sekä Pohjois-Savon alueella toimivat 10 Maxi-Makasiinia ja Maxi-Kodintukkua.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tokmanni kuuluu CapMan-yritysryhmään, jonka maailmanlaajuinen kilpailuoikeudellinen liikevaihto vuonna 2004 oli noin [1,5–2][2] miljardia euroa, josta [alle 1000] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Robinhoodin liikevaihto vuonna 2004 oli noin 57 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Myös TarjousMaxin noin 173 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2004 kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppa-säännösten soveltamisalaan.

[ ]. Koska yrityskaupat toteutetaan samanaikaisesti ja ne ovat toisistaan riippuvaisia, järjestelyä tarkastellaan yhtenä yrityskauppana.

Ilmoittajan mukaan järjestelyn kannalta relevantti markkina on päivittäistavaroiden vähittäiskaupan markkinat, jotka voidaan jakaa erikoistavaroiden ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaan. Yrityskaupan kaikki osapuolet toimivat näillä markkinoilla. Ilmoittajan mukaan erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden koko Suomessa oli vuonna 2004 noin 11 miljardia euroa ja elintarvikkeiden vähittäiskaupan markkinoiden koko noin 9,5 miljardia euroa. Yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on erikoistavaroiden vähittäiskaupan osalta noin [alle 5] % ja elintarvikkeiden vähittäiskaupan osalta noin [alle 1,5] %. Vaikka markkinoita tarkasteltaisiin alueellisella tasolla, markkinaosuudet jäävät ilmoittajan mukaan noin [alle 10] % vaiheille erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla ja [alle 5] % vaiheille elintarvikkeiden vähittäiskaupan markkinoilla.

Jos erikoistavaroiden ja elintarvikkeiden vähittäiskaupan markkinoita tarkastellaan halpahallitoiminnan tasolla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on noin [25–35] % erikoistavaroiden osalta ja noin [15–25] % elintarvikkeiden osalta. Ilmoittajan mukaan yrityskauppaa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista tarkastella erikoistavaroiden halpahallitoiminnan ja elintarvikkeiden halpahallitoiminnan tasolla, koska samoja tuotteita myydään myös erilaisissa markettityyppisissä myymälöissä ja tavarataloissa, jotka ovat kuluttajille vaihtoehtoisia asiointipaikkoja.

Tokmannilla ei ole toiminnassaan maantieteellistä päällekkäisyyttä kohdeyhtiöiden kanssa lukuun ottamatta Hämeenlinnaa, jossa on sekä Vapaa Valinta että Tarjoustalo. Robinhoodilla ja TarjousMaxilla on maantieteellistä päällekkäisyyttä toiminnassaan Lahdessa/Hollolassa. Keskittymän merkittävimmät kilpailijat ovat ilmoittajan mukaan suurten ketjujen marketit.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tokmanni Oy hankkii Jukka Saastamoinen Oy:n liiketoiminnan sekä yksinomaisen määräysvallan TarjousMaxi Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] CapMan hankki yksinomaisen määräysvallan Tokmannissa, ks. Kilpailuviraston päätös 21.10.2004 (dnro 855/81/04).

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.