Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.11.1999

Diaarinumero

997/81/1999

Osapuolet

Isaksson Gruppen Holding AB / Finnveden Tråd AB

Määräysvallan hankkija

Isaksson Gruppen Holding AB, Tanska

Hankinnan kohde

Finnveden Tråd AB, Ruotsi

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on ilmoitettu 5.11.1999 yrityskauppa, jossa Isaksson Gruppen Holding AB (jäljempänä Isaksson Holding) hankkii kaikki Finnveden Tråd AB:n (jäljempänä Finnveden Tråd) liikkeelle lasketut osakkeet.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Isaksson Holdingilla ei ole ollut toimintaa ennen käsiteltävänä olevaa yrityskauppaa. Hollantilainen holding-yhtiö Austria B.V käyttää Isaksson Holdingissa määräysvaltaa Procuritas Capital Partners II ja Procuritas Capital Partnes II-B (yhdessä jäljempänä Procuritas) kautta. Procuritas on kommandiittiyhtiömuotoinen yksityinen osakerahasto. Procuritaksen määräysvallassa olevat yhtiöt valmistavat, myyvät ja asentavat mm. tuuletus-, ilmastointi-, jäähdytys-, lämmitys- ja sammutusjärjestelmiä. Lisäksi yhtiöt tarjoavat kuljetus- ja logistiikkapalveluja sekä palveluita kiinteistönhoito- ja rakennusyhtiöille. Yritysryhmään kuuluvilla yhtiöillä on myös vähäistä toimintaa telekommunikaation ja huipputeknologian aloilla.

Finnveden Tråd kuuluu Finnveden AB konepajakonserniin, joka omistaa ja kehittää erilaisia teollisuuden ja kaupankäynnin toimintoja konepajateollisuuden ja etenkin ajoneuvoteollisuuden alalla. Finnveden AB:n toiminta on organisoitu neljään osaan, jotka ovat Finnveden Trådin lisäksi Finnveden Komponent, Finnveden Fästelement ja Finnveden Beslag. Finnveden Tråd -konserni valmistaa ja markkinoi erilaisia heloja, säilytystilaratkaisuja keittiöihin, makuuhuoneisiin ja kylpyhuoneisiin, vaateripustimien koukkuja, ristikko- ja siivilätuotteita, jätepuristuslaitteita sekä suodatinlaitteita. Konserni tarjoaa myös kemialliseen etsaukseen perustuvia palveluita elektroniikan, telekommunikaation ja hienomekaniikan aloilla.

Finnveden Tråd -konserniin kuuluva suomalainen tytäryhtiö Habo Finland Oy (jäljempänä Habo Finland) perustettiin tammikuussa 1999. Habo Finland myy mm. ovien ja ikkunoiden kädensijoja, nuppeja, laatikoiden kädensijoja, hattuhyllyjä, konsoleita, kylpyhuoneen heloja, koukkuja, tuuletinmateriaaleja, saranoita, ovilukkoja, riippulukkoja ja kääntösulkimia. Se ei valmista itse mitään tuotteita, vaan sen myymät tuotteet tuodaan Ruotsista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Isaksson Holdingin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli yli […][1] mrd mk ja Finnveden Trådin liikevaihto yli […] mmk. Habo Finland harjoittaa liiketoimintaa kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Vuonna 1998 Suomesta ei kertynyt liikevaihtoa Isaksson Holdingin tai Finnveden Trådin yritysryhmään kuuluville yrityksille.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Isaksson Holding ostaa kaikki Finnveden Trådin osakkeet. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] […]-symbolilla merkityt kohdat on poistettu liikesalaisuuksina.