S-Pankki Oyj / tietyt Svenska Handelsbanken AB (julk):n ja Stadshypotek AB (julk):n Suomen liiketoiminnot (henkilöasiakkaiden pankkipalvelut ja tietyt varainhoitopalvelut)

Päivämäärä

17.7.2023

Diaarinumero

KKV/1012/14.00.10/2023

Osapuolet

S-Pankki Oyj / tietyt Svenska Handelsbanken AB (julk):n ja Stadshypotek AB (julk):n Suomen liiketoiminnot (henkilöasiakkaiden pankkipalvelut ja tietyt varainhoitopalvelut)

Tiivistelmä

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettiin 6.7.2023 järjestely, jossa S-Pankki hankkii tie­tyt Svens­ka Han­dels­ban­ken AB (julk):n ja Stads­hy­po­tek AB (julk):n Suo­men lii­ke­toi­min­not (hen­ki­lö­asiak­kai­den pank­ki­pal­ve­lut ja tie­tyt va­rain­hoi­to­pal­ve­lut). Virasto hyväksyi yrityskaupan 17.7.2023.