Ruo­ka­kes­ko Oy

Päivämäärä

4.10.2016

Diaarinumero

KKV/959/14.00.10/2016

Osapuolet

Ruokakesko Oy

Tiivistelmä

Ruokakesko Oy:n ja Suomen Lähikauppa Oy:n yrityskauppaa koskevassa päätöksessä olleet Tuko Logistics Osuuskuntaan liittyvät ehdot ovat muuttuneet tarpeettomiksi. KKV on poistanut ne 4.10.2016 tekemällään päätöksellä. Päätös ei vaikuta Ruokakeskon velvollisuuteen myydä 60 alueella Suomen Lähikaupan myymälä kilpailijoille.