Luottokustannusten kohtuullistaminen korkokaton ulkopuolelle jäävissä luotoissa

Päivämäärä

21.12.2015

Diaarinumero

KKV/1640/14.08.01.08/2015

Osapuolet

NDN Yhtiö, Gothia Oy

Tiivistelmä

Espoon käräjäoikeuden tuomio 30.6.2016 (ei lainvoimainen).
Kuluttaja-asiamies vaati 8,9 prosentin kuukausikorosta (vuosikorkona 106,80) ja 15 prosentin suuruisista nostopalkkioista muodostuvien luottokustannusten (todellisena vuosikorkona ilmoitettu 119,67 prosenttia) kohtuullistamista KSL 4 luvun 1 §:n perusteella siten, että kohtuullisina luottokustannuksina voitiin hyväksyä enintään 35 prosentin suuruiset todellisen vuosikoron mukaiset luottokustannukset.

Kuluttaja-asiamies teki päätöksen avustaa kuluttajaa asian käsittelyssä, koska luoton ehtojen kohtuullisuutta koskevaa asiaa voitiin pitää kuluttajien yleisen edun kannalta merkittävänä. Asiassa oli kyse siitä, minkä suuruiset luottokustannukset voidaan katsoa kohtuullisiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosäännöksen ulkopuolelle jäävän 2 000 euron vakuudettoman limiittiluoton osalta.

Gothia luopui kaikista luottokustannusvaatimuksistaan ja asia päätyi sovintoon kuluttaja-asiamiehen avustaman päämiehen osalta, mutta kuluttaja-asiamies pyysi asian kuluttajien yleisen edun vuoksi vahvistuskanteella käräjäoikeutta antamaan juridisen arvion NDN Yhtiön/ Gothian käyttämien luottoehtojen selkeydestä ja kohtuullisuudesta. Käräjäoikeus jätti kuluttaja-asiamiehen vahvistuskanteen tutkimatta. Kuluttaja-asiamies haki tutkimattajättämispäätökseen jatkovalituslupaa hovioikeudelta. Hovioikeus ei myöntänyt jatkovalituslupaa. Kuluttaja-asiamies haki valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mutta korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa.