Kuvauspalvelun peruutuksesta perityn maksun palauttaminen

Päivämäärä

27.2.2017

Diaarinumero

KKV/219/14.08.01.08/2017

Osapuolet

Studio Elite Oy

Tiivistelmä

Helsingin käräjäoikeus antoi 17.5.2018 yksipuolisen tuomion, jonka mukaan Studio Eliten on palautettava kuluttajalle 395 euroa, jotka se oli perinyt peruutetusta kuvauspalvelusta.

Studio Elite houkuttelee nuoria malliuraan tähtäävään ilmaiseen koekuvaukseen. Välittömästi koekuvaustilaisuuden jälkeen Studio Elite tarjoaa asiakkaalle 395 euron hintaista mallikansiokuvausta. Tarjous tulee yllättäen, se pitää hyväksyä heti eikä sitä voi sopimusehtojen mukaan peruuttaa.

Käräjäoikeudessa käsitellyssä tapauksessa kuluttaja oli tilannut maksullisen kuvauspalvelun ja peruuttanut sen myöhemmin samana päivänä. Peruutuksesta huolimatta Studio Elite vaati täyttä maksua. Kuluttaja maksoi vaaditun summan Studio Eliten uhatessa häntä perinnällä.

Kuluttaja vei tapauksen kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lautakunta suositti palautusta (Dnro 5142/36/2015). Perustelujen mukaan kuluttajalla oli oikeus peruuttaa tilaus ja Studio Elitellä oli oikeus kulujaan vastaavaan korvaukseen kuluttajansuojalain 25 §:n nojalla. Lautakunnan vähemmistö katsoi, että sopimus on tehty sellaisissa olosuhteissa, että maksettu summa on palautettava kokonaisuudessaan.