Vitamiinitilauksiin perustuvat velkomuskanteet

Päivämäärä

6.3.2014

Diaarinumero

KKV/2330/14.08.01.08/2014, KKV/2183/14.08.01.08/2014

Osapuolet

Mottimarket Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies avusti kahta kuluttajaa käräjäoikeudessa.

Mottimarket Oy oli aloittanut useita vitamiinitilauksiin perustuvia velkomuskanteita ympäri Suomea. Tilauksia epäiltiin petoksella aikaan saaduiksi. Petosepäilyn vuoksi, kuluttaja-asiamies avusti käräjäoikeudessa kahta velkomuskanteen kohteeksi joutunutta kuluttajaa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomion 1.10.2014 mukaan Mottimarket Oy oli väärentänyt tilausasiakirjoja ja lähettänyt aiheettomia laskuja kuluttajille. Mottimarket Oy:n vastuuhenkilö tuomittiin teosta vankeusrangaistukseen. Turun hovioikeus ei tuomiossaan 27.10.2015 muuttanut tuomiota.

Toinen velkomusjutuista on edelleen vireillä käräjäoikeudessa.