Myyjän oikeus kaupantekopalkkioon ostajan lunastaessa loppuosuuden osaomistusasunnosta

Päivämäärä

30.6.2017

Diaarinumero

KKV/691/14.08.01.06/2017

Osapuolet

TA-Yhtymä Oy

Tiivistelmä

TA-Yhtymä Oy on laskuttanut osaomistusasunnon loppuosan lunastajilta kauppakirjan laatimisesta 550 euron erillispalkkion.

Kuluttajariitalautakuntaan on tullut asiasta useita ratkaisupyyntöjä. Lautakunnan ratkaisukäytännön mukaan palkkion periminen on lainvastaista ja sen perimisestä on luovuttava (kuluttajariitalautakunnan tiedote 8.7.2018).

Koska TA-Yhtymä Oy ei noudattanut tässä tapauksessa lautakunnan linjauksia, kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa, jotta asiasta saataisiin ennakkopäätös.