Lentomatkustajan oikeudet

Päivämäärä

11.6.2013

Diaarinumero

KUV/143/43/2009

Osapuolet

Finnair Oyj

Tiivistelmä

Korkein oikeus on antanut 11.6.2013 ennakkopäätöksen (KKO:2013:46) siitä, mikä on lentoyhtiön korvausvastuu, jos se estää matkustajan pääsyn lennolle. Finnairin on korvattava matkustajalle lennolle pääsyn estäminen.

Finnairin lennolle paikan varanneen matkustajan pääsy lennolle evättiin, koska koneeseen otettiin matkustajia, joiden lento oli peruuntunut aiemmin lakon vuoksi. Finnair ei maksanut matkustajalle korvausta.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että Finnair maksaa matkustajalle 400 euron hyvityksen. Koska Finnair ei noudattanut lautakunnan suositusta, kuluttaja-asiamies avusti matkustajaa korvauskysymyksen ratkaisemiseksi. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi matkustajan kanteen, mutta Helsingin hovioikeus tuomitsi Finnairin maksamaan matkustajalle korvauksia.

Finnair sai korkeimmalta oikeudelta muutoksenhakuluvan. Koska kyse on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tulkinnasta, korkein oikeus pyysi Euroopan unionin tuomioistuimelta ennakkopäätöstä asiasta.

EU-tuomioistuimen ennakkopäätöksen mukaan Finnairin pitää maksaa tilanteessa vakiokorvaus matkustajalle. Korkeimman oikeuden päätös oli EU-tuomioistuimen päätöksen mukainen.