Laskutuksen kohtuullisuus

Päivämäärä

20.8.2014

Diaarinumero

KUV/9472/2011, KKV/2651/14.08.01.08/2014

Osapuolet

Royal Dent 24

Tiivistelmä

Asia sovittiin ja Helsingin käräjäoikeudessa vireillä ollut kanne peruutettiin 17.4.2015.

Hammaslääkäriasema veloitti kuluttajalta moninkertaisesti yksityisen hammashoidon yleiseen hintatasoon nähden. Kuluttaja valitti asiasta kuluttajariitalautakuntaan, joka katsoi, että kyse oli kohtuuttomasta laskutuksesta. Kuluttajariitalautakunta suositti, että elinkeinonharjoittaja palauttaa kuluttajalle osan palvelun hinnasta.

Koska hammaslääkäriasema ei noudattanut kuluttajariitalautakunnan suositusta, Kuluttaja-asiamies avusti kuluttajaa asian oikeuskäsittelyssä.