Vakiokorvaus peruuntuneesta tai myöhästyneestä lennosta

Päivämäärä

7.8.2018

Diaarinumero

KKV/842/14.08.01.08/2018

Osapuolet

Finnair Oyj

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies avustaa kuluttajaa asiassa, jossa on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 261/2004 mukaisesta lennon myöhästymisestä maksettavasta vakiokorvauksesta.

Kuluttajalla oli ollut varaus Finnair Oyj:n lennolle Helsingistä Bangkokiin. Lento peruutettiin lentokoneen teknisen vian vuoksi. Lento toteutettiin Finnairin varakoneella alkuperäistä lentoa seuraavana päivänä. Lennon peruuntumisesta ja uudelleenreitityksestä johtuen kuluttaja saapui Bangkokiin n. 20 tuntia myöhässä. Alkuperäisen lennon peruutuksen aiheutti lentokoneen piilevä suunnitteluvirhe. Finnair vetosi poikkeuksellisiin olosuhteisiin.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että Finnair maksaisi kuluttajalle asetuksen mukaisen 600 euron vakiokorvauksen, mutta Finnair ei noudattanut kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

Helsingin käräjäoikeus hyväksyi kuluttajan korvausvaatimuksen. Käräjäoikeus katsoi, että tässä tapauksessa ei ollut kyse asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa mainituista poikkeuksellisista olosuhteista.

Finnair valitti käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi kuluttajan kanteen. Hovioikeus katsoi, että kyseessä Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi kuluttajan kanteen. Hovioikeus katsoi, että kyseessä ollut piilevä suunnitteluvirhe oli asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukainen poikkeuksellinen olosuhde, joka vapauttaa lentoyhtiön korvausvastuusta.

Kuluttaja sai valitusluvan korkeimmalta oikeudelta. Korkein oikeus on päättänyt esittää asiassa ennakkoratkaisupyynnön Euroopan unionin tuomioistuimelle (asia C-385/23). Korkein oikeus odottaa Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota, jonka jälkeen korkein oikeus antaa asiassa tuomion.